Miasto ma projekty, czeka na unijne finansowanie - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Miasto ma projekty, czeka na unijne finansowanie

Brak działań rządu w sprawie sądów i dostosowania ich do standardów UE to jeden z głównych problemów, które powodują, iż do Polski cięgle nie docierają unijne pieniądze. Tymczasem Tarnów, podobnie jak i wiele innych samorządów, ma przygotowanych sporo projektów inwestycji, które tworzono m.in. pod kątem finansowania z funduszy UE.

Projekty te nadal leżą w urzędowych szafach, bowiem unijne pieniądze, dzięki którym mogłyby być sfinansowane, nadal do Polski nie docierają, nie wiadomo, kiedy i czy dotrą. Kilka z tych projektów zgłaszanych było do różnych rządowych naborów, ale nie znalazły uznania w oczach przedstawicieli rządu decydujących o przyznaniu finansowania.

Z pewnością bardzo ważną dla Tarnowa inwestycją jest wschodnia obwodnica, która w części (przebieg w granicach administracyjnych) mogłaby być sfinansowana z funduszy UE z 15-procentowym wkładem własnym miasta. Obecnie rząd, a konkretnie jego agenda, czyli GDDKiA, stoi na stanowisku, że to samorząd powinien wyłożyć pieniądze na „swoją” cześć obwodnicy. Dzisiaj może być to kwota w granicach 400 mln zł, na co oczywiście z własnego budżetu miasta nie stać.

Drugą istotną inwestycją drogową, na którą można by pozyskać pieniądze z UE, jest budowa połączenia drogowego ul. Warsztatowej z ul. Tuchowską. Inwestycja ta rozwiązałaby najbardziej pilne problemy komunikacyjne miasta. Gdy projekt był gotowy koszt inwestycji wyliczono na 151 mln zł, dzisiaj oczywiście będzie to znacznie większa kwota, za którą miałoby zostać wybudowane połączenie Warsztatowej z Tuchowską o długości 2,381 km, w, budowa mostu od długości 389 metrów nad terenem PKP, siedem skrzyżowań, rondo, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i zjazdy.

Gotowych projektów ważnych dla miasta inwestycji jest więcej i wszystkie czekają na możliwość unijnego dofinansowania. Wymieńmy te najbardziej istotne. Kolejny etap modernizacji ul. Lwowskiej wraz z modernizacją al. Jana Pawła II; modernizacja pałacu Sanguszków dla potrzeb Wydziału Lekarskiego ANS; modernizacja Stadionu Miejskiego i drugi etap modernizacji stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego; budowa miejskiej mediateki i Centrum Usług Wspólnych (planowane na Targowicy centrum informatyczne dla miasta i współpracujących gmin); miejska spalarnia odpadów MPEC; stacja recyklingu w Krzyżu; termomodernizacje obiektów miejskich – przede wszystkim szkół (Zespół Szkół Budowlanych z budynkiem głównym, warsztatami i budynkiem geodezyjnym, Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych). Gotowych jest też 30 dokumentacji na instalację fotowoltaiki w obiektach miejskich.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski