Konkurs ofert na zadania w ramach IV edycji BO WM

W ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Plakat Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Przewiduje się powierzenie wykonywania dwóch jednorocznych przedsięwzięć, obejmujących: propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych, organizowanie warsztatów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, w tym budowania relacji z dzieckiem, rozwijanie integracji międzypokoleniowej oraz organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin.

Na zadanie „Dzieci naszą przyszłością – warsztaty wychowania dzieci dla rodziców” przeznaczono 144 tysiące złotych, natomiast na przedsięwzięcie „Tradycja, kultura, edukacja, aktywność” w budżecie województwa małopolskiego przewidziano kwotę blisko 135 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (tel. 12 422 06 36, wewn. 21). Dostępne są one również pod adresem: https://www.rops.krakow.pl/lewa/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-15/otwarte-konkursy-ofert-2020-174/otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-wybrane-do-realizacji-w-ramach-iv-edycji-bo-wm-661.html.

(sm)