Konkurs dla młodych informatyków

Najlepsi młodzi informatycy zmierzą się ze sobą w finale konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP.

Konkurs informatyczny w OHP

 Już po raz piętnasty w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie nastąpi ogólnopolskie rozstrzygnięcie zmagań w dziedzinie informatyki. Finalistów wyłoniono 31 sierpnia, a 23 września wezmą oni udział w ostatecznej rozgrywce.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, przeniesiono konkurs do internetu i podzielono na kilka etapów. Na początek, w godzinach od 9 do 10, na platformie Microsoft Forms udostępniony zostanie test wiedzy informatycznej. Tego samego dnia od godziny 10.30 rozpocznie się przesłuchanie uczestników – autorów prac konkursowych. Następnie komisja konkursowa dokona oceny prezentacji i przyzna punkty za rozwiązany test. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi o godzinie 15 przez platformę Microsoft Teams. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy współudziale Komendy Głównej OHP w Warszawie.

(pm)