ITS usprawnił miejski ruch

Czasy przejazdu głównymi ciągami ulic w mieście uległy znacznemu skróceniu w efekcie działania Inteligentnego Systemu Transportowego. Tak wynika z badań, które obligatoryjnie musiały być przeprowadzone pół roku po uruchomieniu systemu. Dzięki systemowi ITS punktualniej kursują także miejskie autobusy, które otrzymały „priorytet przejazdu”.

Najlepsze wyniki osiągnięto w ciągu alei Jana Pawła II. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi sterowania ruchem można tamtędy przejechać w czasie nawet o 70 procent krótszym niż przed wprowadzeniem ITS. Średnio w mieście oszczędność czasu przejazdu wyliczono na około 39 procent. To znacznie powyżej zakładanych wartości. Wykonawca systemu zobowiązał się do minimum 15,01 procent poprawy czasu przejazdu na czterech ciągach komunikacyjnych.

- Pomiary zostały przeprowadzone bardzo dokładnie – mówi Wiktor Pabian z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, który zawiaduje Centrum Sterowania Ruchem. – Na każdym z monitorowanych odcinków wykonano po 10 przejazdów w każdą stronę, o trzech porach dnia, czyli w sumie po 60 przejazdów. Dopiero na tej podstawie zostały przeprowadzone obliczenia. Są więc twarde dowody na to, że Inteligentny System Transportowy w naszym mieście sprawdził się w praktyce.

System został uruchomiony 27 listopada ubiegłego roku. Przez kolejne sześć miesięcy był „dostrajany” pod okiem specjalistów z firmy, która zajmowała się jego wdrażaniem.  Także teraz – na bieżąco – będzie reagowała na zgłaszane sugestie.

Oprócz alei Jana Pawła II ITS (w praktyce tzw. zielone fale) obejmuje także ulice: Krakowską, Słoneczną i Sitki oraz ciąg ulic: Mickiewicza – al. Solidarności – Szujskiego – Mościckiego.

ITS to potężne narzędzie informatyczno-elektroniczne, które – oprócz monitorowania ruchu na miejskich skrzyżowaniach – obejmuje trzy tzw. tablice zmiennej treści, informujące kierowców przyjeżdżających do miasta o najkrótszych trasach przejazdu, trzy stacje meteo podające bieżące informacje pogodowe, 52 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej podające rzeczywiste czasy odjazdu miejskich autobusów, 600 czujników pozwalających wskazywać wolne miejsca parkingowe w centrum miasta – na 10 tablicach parkingowych – oraz system Tarnowski Rower Miejski. „Sercem” systemu jest Centrum Sterowania Ruchem. Wyposażone w osiem wielkich monitorów tworzących ścianę wizyjną kontroluje sytuację drogową w mieście i pozwala na szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

Uruchomienie w Tarnowie ITS-u kosztowało 18 mln 628 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE wyniosło 10 mln 436 tys.

Bieżące informacje są dostępne dla wszystkich dzięki stronie internetowej: its.tarnow.pl, a także dzięki aplikacji, którą można bezpłatnie pobrać na urządzenia mobilne.