Epidemiczne ograniczenia w UMT

Od 21 lutego przestało obowiązywać zarządzenie, które porządkowało zasady ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Tarnowa. Związane to było z sytuacją epidemiczną w mieście. 

 

Dowiedz się jak załatwić sprawę zdalnie, pobierz wzory dokumentów - zakładka eUrząd.

Wykaz numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej Urzędu Miasta Tarnowa

Urząd Miasta Tarnowa

Aktualnie nie obowiązują ograniczenia liczby interesantów w urzędzie, nie trzeba się także umawiać na konkretne terminy wizyty. Przed wejściem nie jest już także mierzona temperatura, a korespondencja przyjmowana jest bez ograniczeń. 

Tutaj dostępna jest pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Warto jednak pamiętać, że w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 działa system kolejkowy, który usprawnia działanie magistratu. System swoim zasięgiem obejmuje Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Tarnowską Kartę Miejską oraz podatki lokalne. W sumie do dyspozycji mieszkańców jest 29 stanowisk.

Na parterze, przy głównym wejściu do budynku umiejscowiony jest biletomat. Klienci chcący m.in. zarejestrować pojazd, wyrobić dowód osobisty, dokonać zmian meldunkowych czy pozyskać Tarnowską Kartę Miejską zobligowani są do pobrania biletu. Bilet ten wskazuje konkretną salę lub stanowisko, przy którym można załatwić daną sprawę. Na wydruku widnieje także data jego pobrania oraz informacja, ile osób oczekuje w kolejce. Każde ze stanowisk jest opisane. Na ekranach monitorów wyświetla się numer aktualnie obsługiwanego klienta. Petenci przywoływani są w kolejności pobranych biletów. Dodatkowo, w przypadku rejestracji pojazdów prowadzonych w Wydziale Komunikacji, system przewiduje możliwość internetowej rezerwacji terminu.

Lp.Jednostka organizacyjna UrzęduAdres e-mailTelefon

1

Wydział Audytu i Kontroli

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-485

2

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

14 68-82-730

14 68-82-702

3

Wydział Edukacji

w.edukacji@umt.tarnow.pl

14 68-82-464

4

Wydział Komunikacji Społecznej

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-528

14 68-89-094

5

Wydział Kultury

w.kultury@umt.tarnow.pl

14 68-89-095

6

Wydział Rozwoju Miasta

d.slowik@umt.tarnow.pl

r.koscien@umt.tarnow.pl

j.nosek@umt.tarnow.pl

14 68 82 453

14 68 82 598

14 68 82 729

7

Wydział Sportu

m.baran@umt.tarnow.pl

m.kielbasa@umt.tarnow.pl

14 68-82-451

14 68-82-426

8

Urząd Stanu Cywilnego

usc@umt.tarnow.pl

14 68-82-541

14 68-82-546

14 68-82-544

9

Wydział Architektury i Budownictwa

b.kostur@umt.tarnow.pl

k.mozdzierz@umt.tarnow.pl

14 68-82-416

14 68-82-412

10

Wydział Infrastruktury Miejskiej

i.zymula@umt.tarnow.pl

14 68-82-869

11

Wydział Komunikacji

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-519 prawa jazdy

14 68-82-607 transport

14 68-82-524 rejestracja pojazdów

12

Wydział Ochrony Środowiska

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-865

14 68-82-665 ekodoradca

13

Wydział Planowania Przestrzennego

e.strojek@umt.tarnow.pl

m.kawalec@umt.tarnow.pl

14 68-82-404

14 68-82-418

14

Biuro Zamówień Publicznych

a.spodzieja@umt.tarnow.pl

14 68-82-704

14 68-82-705

15

Wydział Geodezji i Nieruchomości

w.geodezji@umt.tarnow.pl

14 68-82-762

16

Wydział Rozwoju Gospodarczego

l.lech@umt.tarnow.pl

b.kuciel@umt.tarnow.pl

p.kowalski@umt.tarnow.pl

wrg@umt.tarnow.pl

14 68-82-802

14 68-82-803

14 68-82-814

14 68-82-820

17

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

p.balchanowska@umt.tarnow.pl

14 68-82-888, 854

18

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

s.borowinska@umt.tarnow.pl

zaneta.sobol@umt.tarnow.pl

w.ziolko@umt.tarnow.pl

14 68-82-530 PFRON

14 68-82-503 Karta Dużej Rodziny

14 68-82-817 ub. zdrowotne

19

Wydział Spraw Obywatelskich

g.zeleznik@umt.tarnow.pl

b.glod@umt.tarnow.pl

e.wawryka@umt.tarnow.pl

14 68-82-600 ewidencja ludności

14 68-82-620 dowody osobiste

14 68-82-850 Rzecznik Konsumentów

20

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

b.bykowski@umt.tarnow.pl

14 68-82-442

21

Wydział Informatyzacji

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-886

14 68-82-819

14 68-82-816

14 68-82-569

22

Wydział Organizacyjny

- Kancelaria Prezydenta

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-446

23

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Główna

m.podgorniak@umt.tarnow.pl

14 68-82-501

14 68-82-552

14 68-82-643

24

Kancelaria Rady Miejskiej

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-842

25

Wydział Budżetu Miasta

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-439

26

Wydział Księgowości Miasta

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-806

14 68-82-467

14 68-82-899

27

Wydział Podatków i Windykacji

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-515 podatki

14 68-82-513 podatki

14 68-82-644 odpady opłaty

14 68-82-678 windykacja

28

Wydział Księgowości Urzędu

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-622 (należności z tytułu dzierżawy)

14 68-82-611 (należności za mandaty karne)

29

Wydział Mieszkalnictwa

s.planik@umt.tarnow.pl

m.garwol@umt.tarnow.pl

14 68-82-718


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski