Dobiega końca kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

Dobiega końca czwarta edycja miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Uczestniczące w nim osoby, w zamian za remont mieszkania należącego do miasta mogą uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony. Wnioski składać można do piątku, 15 stycznia.

Tarnów z góry

Złożonych zostało już około 60 wniosków o wynajem mieszkania do remontu. Żadnego wniosku nie złożono jedynie na cztery lokale: ul. Dąbrowskiego 32/9, ul. Matejki 5/1, Warzywna 12/2 oraz Wekslarska 2/2.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, tel. 14 68 82 792, 14 68 82 794, 14 68 82 716 i 14 68 82 718. Niezbędne druki oraz wykaz mieszkań przeznaczonych do remontu dostępne są na stronie www.tarnow.pl w zakładce Dla mieszkańców - Mieszkalnictwo oraz na parterze budynku przy ul. Nowej 4.

(sm)