Bieżąca sytuacja epidemiczna w Tarnowie

24 listopada 2020 nastąpiła zasadnicza zmiana w prezentacji danych obrazujących sytuację w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i powodowanej przez niego choroby COVID-19. Dane przekazywane obecnie przez stronę rządową są znacznie węższe niż dotychczas, obejmują jedynie dzienną liczbę zakażonych oraz liczbę zgonów osób chorych na COVID-19 z wyszczególnieniem, czy zgon nastąpił w wyniku COVID-19, czy chorób współistniejących.

Według danych na 15 stycznia (godz. 10) ostatniej doby odnotowano w Tarnowie 7 nowych osób zakażonych SARS-CoV-2. Od początku epidemii wśród mieszkańców miasta stwierdzono 3541 przypadków zakażenia. Ostatniej doby nie odnotowano w mieście żadnego zgonu osoby chorej na COVID-19. Od początku pandemii odnotowano w Tarnowie 90 zgonów osób z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2.

Poniżej prezentujemy najnowsze zasady i obostrzenia. Publikujemy również dane teleadresowe punktów pobierania wymazów i wykaz przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

epidemia koronawirusa

Nowe obostrzenia od 28 grudnia do 17 stycznia

Od 28 grudnia do 17 stycznia na terenie kraju obowiązywać będą nowe obostrzenia epidemiczne - ogłosił 17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamknięte zostaną także hotele, stoki narciarskie oraz galerie handlowe. W sylwestra będzie godzina policyjna.

Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Nastąpi ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki,  a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne będą dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Zamknięte zostaną stoki narciarskie.

Infrastruktura sportowa dostępna będzie tylko w ramach sportu zawodowego.

Przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym obowiązywać będzie 10-dniowa kwarantanna.

Obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie).

Przedłużone będą dotychczasowe zasady i ograniczenia, które wymienione są poniżej.

Obowiązujące w całym kraju zasady i obostrzenia

 

Transport zbiorowy

W pojazdach transportu publicznego w strefie czerwonej zajęte może być 50 proc, miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej danego pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu niezajętych co najmniej 50 proc. miejsc siedzących. Pasażerowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Sklepy i handel

Działalność galerii handlowych jest ograniczona. Otwarte są tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: jedna osoba na 10 metrów kwadratowych w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych oraz jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00 nadal obowiązują tzw. godziny dla seniorów. Zakupy można robić wyłącznie w maseczce, istnieje również obowiązek stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych. 

Edukacja

W szkołach wyższych, ponadpodstawowych oraz podstawowych obowiązuje nauczanie zdalne. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przebywać na zewnątrz i przemieszczać się tylko pod opieką osób dorosłych.

Placówki kulturalne

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, domów kultury, ognisk muzycznych itp. Biblioteki publiczne i naukowe mogą prowadzić działalność przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m kwadratowe powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Wydarzenia sportowe

Wydarzenia sportowe - zarówno te, które odbywają się na stadionach i boiskach (np. mecze piłki nożnej), jak i na polach golfowych, torach wyścigowych, na basenach, klubach fitness czy kortach tenisowych mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności. Wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu mają możliwość działalności, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Kawiarnie i restauracje

Wszystkie restauracje, puby i kawiarnie mogą jedynie sprzedawać produkty na wynos.

Kościoły

Podczas mszy i uroczystości religijnych obowiązuje limit - nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kw. Uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos. (z wyjątkiem osób sprawujących kult).

Aquaparki i baseny, siłownie i kluby fitness

Obowiązuje zakaz działania aquaparków, basenów, siłowni, klubów i centrów fitness.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

W salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu  w lokalu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. W trakcie zabiegu obsługa i klient muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obowiązuje całkowity zakaz działalności obiektów takich jak wesołe miasteczko, park rozrywki lub park rekreacyjny - nie ma przy tym znaczenia wielkość obiektu.

Zgromadzenia

Wprowadza się zakaz aktywności podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych) powyżej pięciu osób w jednej grupie. Nie dotyczy to osób ze wspólnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Wesela i inne uroczystości rodzinne

Od 19 października obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych uroczystości rodzinnych. Imprezy organizowane w domu mogą się odbywać z udziałem maksymalnie 5 osób (do limitu tego nie będzie się wliczało osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą). 

Maseczki

Maski obowiązują wszędzie w przestrzeni publicznej - zarówno w środkach publicznego transportu zbiorowego, jak i w sklepach, obiektach usługowych, zakładach pracy, a także na świeżym powietrzu.

Organizacja kongresów i targów

W czerwonej strefie zakazana jest organizacja kongresów i targów niezależnie od tego, czy są one organizowane na świeżym powietrzu, czy w obiekcie targowo-kongresowym (czyli w przestrzeni zamkniętej).

------------------------------------------------------------------------

Izolacja domowa osób u których rozpoznano zakażenie wirusemSARS-CoV-2 oraz kwarantanna osób, które mogły być narażone na zakażenie

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika. Kwarantanny nie można mylić z izolacją domową – ta dotyczy tylko osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Od kiedy kwarantanna?

Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP.

Są jednak sytuacje, gdy objęcie kwarantanną jest niezależne od inicjatywy ze strony Powiatowej Inspekcji Sanitarnej:

1) tzw. kwarantanna graniczna; osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

2) kwarantanna nakładana „automatycznie” w systemie EWP następnego dnia po zleceniu wykonania testu przez lekarza POZ – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne.

3) kwarantanna, której podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji.

Kwarantanna osoby skierowanej na badanie trwa od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego. W nowych przepisach doprecyzowano, że nie trwa dłużej niż 10 dni – rozwiązuje to problem zbyt długiego oczekiwania na wynik testu i nie udało się uzyskać wyniku ujemnego, który stanowi podstawę zwolnienia.

Kto podlega kwarantannie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają:

- osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej;

- osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;

- osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej;

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

- osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie,

- osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,

- osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,

- osoby wykonujące zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Jakie zasady na kwarantannie?

Nie można opuszczać domu, zakazane są spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza, obowiązkowo należy pobrać i zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa”, która będzie monitorowała, czy przestrzegamy kwarantanny, raz dziennie odwiedza nas policja, aby sprawdzić, czy przebywamy w miejscu odbywania kwarantanny. W przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu i smaku) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej i porozumieć się z lekarzem POZ.

Kwarantanna i pieniądze

Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP.

Ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (pozytywny wynik testu) powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych, powinien złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania tej opieki.

Gdy nie przestrzegamy kwarantanny

Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.\

Co to jest izolacja i ile trwa?

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się: u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów, u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny nie wlicza się w te 10 dni).

--------------------------------------------------------------------

Punkty, gdzie można dokonać pobrania wymazu i zrobić test

W Małopolsce działa 50 punktów, gdzie mogą się udać do pobrania wymazu osoby, które otrzymały zlecenie wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test taki mogą wykonać osoby, które wyjeżdżają do sanatorium (nie wcześniej niż sześć dni przed terminem rozpoczęcia leczenia), które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w związku z podejrzeniem zarażania koronawirusem , skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Aktualny wykaz wszystkich punktów wymazowych w województwie małopolskim znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Tarnowie

Placówki służby zdrowia przyjmują pacjentów, jednak w dalszym ciągu należy stosować się do zasad, związanych z epidemią. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów - sposób realizacji wizytw podmiotach leczniczych świadczących usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, odbywają się głównie w ramach teleporady. Tym samym rejestracja do przychodni realizowana jest wyłącznie droga telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailową). Zarejestrowany pacjent może skorzystać z teleporady, natomiast konieczne wizyty w przychodni mogą odbyć się tylko po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem i ustaleniu godziny wizyty pacjenta w przychodni. Drogą teleporady można również uzyskać receptę na leki lub zwolnienie lekarskie z pracy.  W załączeniu wykaz podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.