Ankieterzy na ulicach Tarnowa

Urząd Miasta Tarnowa zlecił wykonanie badania, którego celem jest poznanie opinii mieszkańców Tarnowa dotyczących strategicznych tematów, istotnych szczególnie w okresie do 2030 roku.

Badanie ankietowe rozpocznie się w najbliższy wtorek, 10 grudnia. Przeprowadzone zostanie wśród 400 mieszkańców naszego miasta, przy czym ankieterzy z Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. zbierać będą odpowiedzi na ulicach Tarnowa. Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. działa zgodnie z kodeksem badawczym ESOMAR oraz Programem Kontroli Jakości Pracy Ankietera, co gwarantuje pełną poufność przekazanych opinii.

Dzięki badaniu możliwe będzie uzyskanie pełniejszego obrazu problemów dotyczących naszego miasta oraz ukierunkowanie działań zmierzających do rozwoju lokalnej gospodarki i podniesienia jakości życia mieszkańców Tarnowa. Pozyskane w ten sposób informacje będą pomocne w opracowaniu istotnego dla miasta dokumentu, „Strategii Rozwoju Miasta Tarnów 2030+”.

(sm)