1,5 mln złotych na szkolenia

Ponad 1,5 mln złotych ma do dyspozycji Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Dokumenty można składać od 10 do 14 lutego.

Przy rozdziale środków priorytetowo traktowane będą wnioski osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, a także po 45. roku życiu. Wsparciem mogą być też objęci instruktorzy praktycznej nauki zawodu czy opiekunowie praktyk zawodowych. O udział w projekcie mogą ubiegać się też pracodawcy osób, które potrzebują odpowiednich szkoleń w związku z rozwojem technologii w firmie dla której pracują. Szczegółowa lista priorytetów ogłoszona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na ten rok znajduje się na stronie PUP w Tarnowie:

https://tarnow.praca.gov.pl/-/10653879-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Wnioski przyjmowane będą zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30) w pokoju 211 – II piętro. W przypadku zgłoszeń online dokumenty można pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej lub na adres email: krta@praca.gov.pl lub up@up.tarnow.pl.

(ww)