Stypendia artystyczne dla tarnowskich twórców

Do 16 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego. Dokumenty przyjmowane są w Wydziale Kultury magistratu przy Rynku 7, można je również wysłać pocztą. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas gali Nagród Miasta Tarnowa, która planowana jest pod koniec czerwca w ramach święta miasta w amfiteatrze.

Stypendia artystyczne na realizację określonego projektu artystycznego będą przyznawane w kilku dziedzinach twórczości artystycznej: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr oraz film. Stypendia w wysokości 5 tys. złotych mają stanowić wsparcie dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. O jednorazowe świadczenie mogą ubiegać się osoby będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub tworzące na tym terenie.

Dodajmy, że w danym roku kalendarzowym wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium artystycznego. W przypadku, gdy projekt artystyczny realizowany będzie przez grupę, osoby te mogą złożyć tylko jeden wspólny wniosek.

Zgodnie z uchwałą dokumenty można składać do 15 maja w Wydziale Kultury, przy Rynku 7. W związku z tym, że termin ten wypada w niedzielę, wnioski przyjmowane będą również w poniedziałek, 16 maja.

Link do uchwały (wraz z regulaminem) Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów dostępny TUTAJ.

(ww)

fot. stypendyści z 2021 r.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski