TIK w pracy nauczyciela - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

TIK w pracy nauczyciela

Do poniedziałku, 24 października, w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie przyjmowane są zapisy do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia „TIK w pracy nauczyciela”. Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych wykorzystujących w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną lub chcących poznać narzędzia TIK, które ułatwią i uatrakcyjnią zajęcia edukacyjne.

Plakat sieci "TIK w pracy nauczyciela"

Zgłoszenia nadsyłać można na adres ljac@bpt.edu.pl, przyjmowane są one również pod numerem telefonu 14 621 73 90 wewn. 24. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 26 października o godz. 16 w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30 i będzie miało charakter organizacyjny. Organizatorzy przewidują w ciągu roku szkolnego cztery spotkania. Uczestnicy będą mieli podczas ich możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń i „dobrych praktyk” oraz zapewniony dostęp do informacji. Otrzymają także zaświadczenie potwierdzające udział w sieci.

Proponowana tematyka spotkań to:

- tworzenie quizów i ankiet w aplikacji Plickers,

- gry i ćwiczenia interaktywne w Wordwall i LearningApps,

- projektowanie materiałów dydaktycznych w Canvie,

- prezentacje, gry i escape roomy w Genial.ly,

- nauka programowania z kartami micro:bit,

- quizy interaktywne w aplikacjach Kahoot i Quizizz,

Udział w sieci jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski