Sala doświadczania świata prezentem od św. Mikołaja

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO ma od dziś nowy gabinet terapeutyczny. Jest to sala doświadczania świata. W otwarciu nowej sali wzięli udział podopieczni Poradni oraz św. Mikołaj.

Sala doświadczania świata to pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędzie terapeutyczne. Jest ono przeznaczone do pracy z dziećmi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata. – Naszą salę wyposażyliśmy w lampy o różnych kształtach i kolorach, wiązki światłowodów, gry muzyczno-świetlne, panele interaktywne emitujące dźwięki i światło, klocki i zabawki z ruchomym wypełnieniem, klepsydry i pojemniki z kolorowym żelem, świecące zabawki i wiele innych pomocy – wylicza Krzysztof Drwal, dyrektor Poradni.
Sala doświadczania świata będzie służyć do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania bodźców, które pozytywnie płyną na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka. Sala jest przeznaczona do terapii różnych zaburzeń takich jak autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce. Utworzenie sali kosztowało ponad 50 tys. złotych.
Sala doświadczania świata jest kolejnym nowoczesnym gabinetem w strukturach Poradni przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie. Od 2015 r. działa tam: pięć gabinetów logopedycznych, cztery sale integracji sensorycznej, trzy gabinety pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet fizjoterapii i gabinet z podłogą interaktywną.
Poradnia pomaga bezpłatnie wszystkim dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju bez względu na miejsce zamieszkania. Nabór prowadzony jest przez cały rok kalendarzowy.