Rusza rekrutacja do ANS

W przyszłą środę, 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja podstawowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie na Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Potrwa ona do piątku 22 lipca.

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Kandydat do studiów w ANS musi zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, dostępnym na stronie internetowej uczelni www.anstar.edu.pl. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie wpłaty w wysokości 100 złotych w przypadku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz 85 złotych w przypadku pozostałych kierunków.

Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne pomostowe, zobowiązani są dodatkowo dostarczyć listem poleconym: dyplom ukończenia liceum medycznego lub innej równorzędnej średniej szkoły pielęgniarskiej, świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy dokumentujące co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz podpisaną ankietę osobową, którą można pobrać z indywidualnego konta w systemie ERK.

Komisja Rekrutacyjna, decyzję o przyjęciu na pierwszy rok studiów podejmie do środy, 27 lipca. Od 28 lipca do 3 sierpnia zakwalifikowani kandydaci będą natomiast musieli zapisać się na pierwszy rok studiów.

Rekrutacja dodatkowa potrwa od 8 sierpnia do 11 września, a uzupełniająca od 19 do 27 września.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie dostępne są na stronie: https://rekrutacja.anstar.edu.pl/rekrutacja/.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski