Ostatnie dni rekrutacji na zajęcia

Jeszcze tylko do 11 czerwca rodzice mogą zapisywać swoje dzieci na zajęcia do Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

rekrutacja ostatnie

Przypomnijmy, że nabór dotyczy tych, którzy jeszcze nie uczęszczali w zajęciach sportowych, fotograficznych czy językowych. Nowi kandydaci mogą wybrać dwie formy zajęć, natomiast ci kontynuujący mogą uczestniczyć łącznie w 3 pracowniach (np. jeżeli uczeń już uczestniczy w dwóch pracowniach, na nowy rok szkolny może dobrać trzecią).

Rodzice dzieci zainteresowanych edukacją w tarnowskiej placówce mogą złożyć odpowiednie deklaracje w jego siedzibie przy ul. Piłsudskiego 28 w Tarnowie, wrzucając wypełnione dokumenty do specjalnej skrzynki podawczej lub wysyłać pocztą na adres placówki z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie 2021/2022” (liczy się data stempla pocztowego). Dokumenty przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Poniżej wykaz pracowni Pałacu Młodzieży