Nowe zajęcia dla dzieci – Muzeum Okręgowe zaprasza

Oddziały tarnowskiego muzeum zapraszają wszystkie dzieci szkolne i młodzież na lekcje muzealne. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się czasowymi i stałymi wystawami oraz uczyć się historii naszego miasta i kraju poprzez zabawę.

Wszystkie zajęcia przygotowywane zostały w oparciu o podstawę programową i dostępne eksponaty. Prowadzący będą rozmawiać z uczniami na tematy z historii, sztuki i kultury oraz zachęcać do aktywnego udziału w licznych grach i zabawach. Jak przedstawiają się propozycje poszczególnych oddziałów?

W Ratuszu będzie można wziąć udział w takich lekcjach muzealnych:  
•    „Od gałganka do szlachcianki” - dzieci dowiedzą się, jak wyglądały staropolskie stroje, z czego były wykonywane, a następnie samodzielnie zrobią lalkę szlachcica lub szlachcianki w stroju szlacheckim,
•     „Wio koniku, wio!” - uczestnicy poznają rolę, jaką odegrały konie w polskiej historii i sztuce, zaś w części warsztatowej wykonają własnego konika i ozdobią jego siodło „drogimi kamieniami”, tak jak czyniono dawnej w Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
•    „Husaria - chluba i duma Polski” - uczniowie zapoznają się z elementami uzbrojenia husarskiego znajdującego się na ekspozycji muzeum oraz z ich odpowiednikami w licznych replikach, a następnie wykonają oraz ozdobią własnoręcznie tekturowe hełmy husarskie według przygotowanego wcześniej wzoru,
•    „Akademia pod maszkaronem” – muzealnicy opowiedzą uczestnikom o ratuszu, rycerstwie, portretowaniu i o kulturze stołu,
•    „Portret i kultura staropolska” – na zajęciach omawiana będzie barwna kultura doby sarmatyzmu,
•    „Historia dawnego Tarnowa” – lekcje obejmują wybrane tematy historii i kultury średniowiecznego i renesansowego Tarnowa.

Muzeum Historii Tarnowa i Regionu proponuje uczestnikom zajęcia:
•    „W cieniu starych ruin” – lekcja związana jest z architekturą obronną oraz ze sztuką prowadzenia wojen i oblężeń, a w jej trakcie uczestnicy wykonywać będą kartonową makietę historycznych ruin,
•    „Dawne życie w neolicie” – są to zajęcia obejmujące archeologię ziem polskich, na nich każdy uczestnik wykona bransoletkę w technice makramy,
•    „To jest Tarnów” – lekcja prezentująca najważniejsze zagadnienia z historii Tarnowa i regionu oraz zabytki miasta. Podczas tych zajęć zaprezentowane będą także wybitne postaci historyczne związane z Tarnowem.

Galeria Panorama oferuje uczniom lekcje: 
•    „Stacja Tarnów” - zajęcia dotyczące historii tarnowskiego dworca oraz rozwoju kolei na ziemiach polskich i na świecie, połączona ze zwiedzaniem dworca; na ich zakończenie wykona pamiątkę związaną z tematyką zajęć,
•    „Niezwykłe życia gen. Bema” – lekcja poświęcona życiu i działalności wojskowej generała Józefa Bema, połączona ze zwiedzaniem wystawy fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej; na jej zakończenie każdy uczestnik wykona samodzielnie pamiątkę związaną z tematyką zajęć.

Więcej informacji na temat zapisów, terminów i cenników za poszczególne warsztaty znajduje się na stronie Muzeum Okręgowego. Lekcje współfinansowane są budżetu miasta Tarnowa. 


(pm)