Kończy się nabór do szkół ponadpodstawowych

Jeszcze przez tydzień, do 21 czerwca, można składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W nowym roku szkolnym zaplanowano w Tarnowie prawie dwa tysiące miejsc dla uczniów kończących ósmą klasę. Oznacza to, że w liceach otworzą się 32 oddziały, w szkołach branżowych siedem a w technikach 23. W sumie to 62 oddziały.

Uczennice

Nabór jest prowadzony w sposób elektroniczny. Ósmoklasiści ze szkół tarnowskich mogą zalogować się loginami i hasłami, które otrzymali w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół muszą samodzielnie założyć konto.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 21 czerwca. W przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, rekrutacja się już zakończyła.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.

Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane były sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia. Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.

(mt)