Biznes

W każdy poniedziałek lipca, w godz. 16:00 – 18:00, można zapytać eksperta z tarnowskiego ZUS o dodatek solidarnościowy. Natomiast przedsiębiorcy z naszego regionu, którzy zostali poszkodowani przez nawałnice, nadal mogą korzystać z telefonicznych konsultacji dotyczących ulg i umorzeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad Polską, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy,Odpowiadając na wymagania lokalnego  rynku pracy oraz mając na uwadze sytuację gospodarczą, spowodowaną stanem epidemiologicznym  COVID-19, z inicjatywy Rady Gospodarczej, działającej przy Prezydencie Miasta Tarnowa, uruchamiamy projekt pn. „Zostań i pracuj w Tarnowie”, mający na celu fluktuację tarnowskiej wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać od 15 czerwca. ...

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), wiodąca organizacja reprezentująca sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, cyklicznie opracowuje i prezentuje raport, analizujący stan branży w ostatnim roku.Tym razem, z uwagi na panujący stan epidemii, wydarzenie podczas którego zostanie zaprezentowany Raport, zostało w całości przeniesione do Internetu i odbędzie się już 16 i 17 czerwca w formule online.

Inwestycje mieszkaniowe to temat najbliższego seminarium organizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Wydarzenie odbędzie się online 4 i 5 czerwca.

Szanowni Państwo - przedsiębiorcy!Miasto Tarnów aktywnie monitoruje sytuację w związku z koronawirusem (COVID-19) i dąży do minimalizowania skutków gospodarczych pandemii, dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w przygotowanej ankiecie, której celem jest uzyskanie wiedzy na temat wpływu epidemii koronawirusa na lokalną gospodarkę.Za udzielenie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję!Z poważaniemRoman...

 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”. Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa?Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa Małopolskiego?Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Potrzebujesz Indywidualnego Planu Działania aby znaleźć nową, lepszą PRACĘ ! ...