SAG „Piaskówka": kolejne tereny do sprzedaży

Gmina Miasta Tarnowa oferuje na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości położone w Strefie Aktywności Gospodarczej "Piaskówka" w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie.

Jest to druga część terenów w tej strefie, o łącznej powierzchni 3,12 ha (działka nr 104/6 - 0,55ha; 104/8 - 0,38ha; 104/9 - 0,66ha; 105/2 - 1,53ha).

Przetargi odbędą się w dniu 8 grudnia 2020 r. w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości - Sala Lustrzana, przy ul. Wałowej 10.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zgodnie z wytycznymi Projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie (Projekt nr: RPMP.03.01.02.-12-0585/16), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o wszystkich przetargach dotyczących terenów SAG „Piaskówka" wraz z niezbędnymi załącznikami można znaleźć tutaj.