Indywidualne rachunki podatkowe od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego. Zostanie on przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy.

Rozdzielaniem tych zobowiązań zajmuje się Urząd Skarbowy. Przedsiębiorcy będą mieli nadawany numer rachunku automatycznie i nie będzie potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych czynności. Jedyne, co musi zrobić przedsiębiorca, to sprawdzić, jaki ma numer rachunku podatkowego. Można to zrobić na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Wystarczy podać numer NIP lub PESEL właściciela firmy. Numery kont bankowych są już dostępne, więc można już je sprawdzić i zapisać, ale należy pamiętać, że płatności na nie będą przyjmowane dopiero od 1 stycznia 2020 roku.