VI Forum Inwestycyjne

Forum Inwestycyjne to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i Europy Środkowo Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za procesy prywatyzacyjne w Europie Środkowo Wschodniej.

Kryzys gospodarczy wymaga, w niektórych branżach podejmowania działań dostosowawczych. Coraz częściej słyszymy o rosnącej potrzebie zwiększenia roli państwa w gospodarce i przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym. Głównie ze względu na możliwości przyciągania źródeł finansowania niezbędnych dla wprowadzania innowacji i inwestycji, a także dla uniknięcia tzw. wrogich przejęć. Czy rzeczywiście czeka nas zwiększenie roli państwa w akcjonariacie firm? Co dalej z prywatyzacją, rozwojem kapitału prywatnego? Czy ta tendencja pozwoli gospodarce uniknąć kryzysu, czy poprawi jej efektywność? W jaki sposób będą finansowane inwestycje w kluczowych sektorach jak energetyka czy telekomunikacja?

Rosnące z roku na rok zainteresowanie Forum Inwestycyjnym w Tarnowie pozwala wpisać je w kalendarz najważniejszych spotkań przedstawicieli biznesu zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Zaproszenie do Tarnowa

Już po raz szósty Forum Inwestycyjne odbędzie się w Tarnowie.  Tego rodzaju spotkania gospodarcze zawsze należy traktować w kategoriach budowy szans dla firm i instytucji poszukujących branżowych lub finansowych partnerów  bądź interesujących lokalizacji dla inwestycji.  Miasto angażując się w to przedsięwzięcie bardzo liczy na to, że Tarnów okaże się takim atrakcyjnym miejscem, a nasi lokalni przedsiębiorcy dobrymi i solidnymi partnerami w przyszłości.

Tegoroczna tematyka jest jak zwykle wypadkową bieżących problemów oraz zagadnień związanych tak z Polską, jak i globalną gospodarką. A tej doświadczamy w Tarnowie chociażby poprzez fakt funkcjonowania w mieście największej polskiej firmy chemicznej - Grupy Azoty. Mamy też szereg firm, które mając swoją siedzibę w Tarnowie operują na globalnych rynkach.  Gorąco zachęcam do inicjowania i budowania relacji biznesowych z tarnowskimi przedsiębiorcami.  Szczerze namawiam też, aby w przerwie pomiędzy poszczególnymi blokami forum wybrali się Państwo na spacer po mieście, czy choćby po naszej zabytkowej starówce, aby zobaczyć miejsca, dzięki którym Tarnów nazywany „Perłą Renesansu” o niepowtarzalnym,  ciepłym, również dla inwestorów, klimacie.

Jako prezydent miasta pragnę serdecznie zaprosić do udziału w Forum, do odwiedzenia Tarnowa – miasta pozytywnych zmian, aktywnego i otwartego, pomnażającego bogactwa. 

Ryszard Ścigała

Prezydent Tarnowa

Najważniejsze informacje

 • W Forum weźmie udział około 300 gości: inwestorzy z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej. 2 dni debat i spotkań z reprezentantów biznesu, a także wybitnych ekonomistów oraz przedstawicieli rządów z Polski i innych krajów i Unii Europejskiej
 • SESJA INAUGURACYJNA
 • BLOKI TEMATYCZNE: raporty, prezentacje Liderów Biznesu, panele dyskusyjne
 • CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD Inwestora i Inwestycji Roku Europy Środkowo Wschodniej

Program

Pobierz program 

 

 • Termin: 2-3września 2013r.

  Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

  13:00 Otwarcie obrad

  13:10:14:30

  WYKŁAD INAUGURACYJNYWłodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska

  Panel dyskusyjny: Inwestycje w kluczowe sektory- państwowe, prywatne, samorządowe- w poszukiwaniu recepty na kryzys

  Kryzys gospodarczy wymaga nowych działań dostosowawczych. Wbrew koniunkturze, najlepszym rozwiązaniem są inwestycje rozwojowe wspierające konkurencyjność. Jednostki samorządu terytorialnego to w Polsce największy inwestor w sektorze publicznym. Od kilku lat przeznaczają więcej pieniędzy na inwestycje niż budżet centralny. Ale czy gminne inwestycje mogą pozostać motorem koniunktury? Jak wspierać kluczowe dla bezpieczeństwa państwowego sektory gospodarki? Czy celem powinna być gospodarka oparta na Partnerstwie Publiczno Prywatnym, jak sugeruje UE?

  Moderator: Krzysztof Rybiński , Rektor, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Paneliści:

  • Józef Oleksy, Przewodniczący Kapituły, Rada Programowa Forum Ekonomicznego
  • Gerd Harms , Były Sekretarz Stanu, doradca polityczny i gospodarczy, Rząd Kraju Związkowego Brandenburgii, Niemcy
  • Marcin Moskalewicz , Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń S.A.,
  • Francesco Boccia , Przewodniczący Komisji Budżetowej, Skarbu i Planowania, Izba Deputowanych Włoskiego Parlamentu, Włochy
  • Krzysztof Żuk, Prezydent, Miasto Lublin

  14:30– 14:40 Przerwa kawowa

  14:40 – 15:50

  Panel dyskusyjny: „Poszerzamy chemiczne horyzonty”- strategiczność inwestycji polskich firm w Afryce

  W świecie dotkniętym przez spowolnienie gospodarcze, rejonem, który rozwija się szczególnie dynamicznie, jest Afryka. Popyt na afrykańskie surowce, poprawiające się warunki dla inwestorów, podnoszące się standardy zarządzania to czynniki decydujące o wysokim tempie wzrostu. Potencjał i tempo wzrostu nie oznacza, że w Afryce nie ma problemów. Wciąż wzrost ograniczony jest tylko do nielicznych grup. Potrzebne jest nowe partnerstwo mające jako cel rozwój afrykańskich krajów i społeczeństw, a jednocześnie tworzenie nowych możliwości dla europejskiego przemysłu.

  Moderator: Janusz Wiśniewski, Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza

  Paneliści:

  • Paweł Jarczewski , Prezes Zarządu, Grupa Azoty
  • Ousmane Cisse , Dyrektor Departamentu Geologii i Zasobów Naturalnych, Senegal
  • Olgierd Dziekoński , Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP (tbc)
  • Krzysztof Jałosiński , Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
  • Jacek Socha , Wiceprezes, PwC
  • Krzysztof Paturej, Departament Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  15:50 -16:20 OBIAD

  16:20 – 17: 30

  Prezentacja: Wojciech Pisz, Dyrektor, Cushman & Wakefield

  Panel dyskusyjny: Usuwanie barier w zakresie inwestycji w nieruchomości komercyjnych

  W oparciu o historię rozwoju poszczególnych sektorów rynku nieruchomości paneliści omówią zagadnienia związane z usuwaniem potencjalnych barier w jego rozwoju, w tym np. ograniczeń dla OFE, problemów regulacji planistycznych, budowlanych i podatkowych. Zostaną również poruszone kwestie możliwego wzrostu inwestycji w tym sektorze, możliwej repolonizacji aktywów dzięki uaktywnieniu polskich firm takich jak PZU S.A. Przedyskutowana zostanie tematyka długotrwałej zyskowności inwestycji w nieruchomości oraz związanych z tym ułatwień w pozyskaniu finansowania adekwatnych do większej pewności i stabilności założeń projektowych jak i przewidywalności w zakresie opodatkowania.

  Moderator: Wojciech Pisz , Dyrektor, Cushman & Wakefield

  Paneliści:

  • Artur Kulawski, Starszy Partner, Linklaters
  • Jacek Koprowski , Dyrektor Inwestycyjny, TFI PZU
  • Maciej Zajdel , Dyrektor Zarządzający, IVG Poland Sp. z o.o.
  • Marek Masny , Kierownik Zespołu Bankowości Korporacyjnej, Bank Zachodni WBK

  17:30- 17:40 Przerwa kawowa

  17:40 – 19:00 PREZENTACJE OFERT INWESTYCYJNYCH

  Moderator: Iwan Kulczyckij , Zastępca Dyrektora Centrum, Lwowskie Centrum Nauki Innowacji i Informatyzacji, Ukraina

  Paneliści:

  • Gabriel Costache , Minister Radca ds. Handlowych i Finansowych, Ambasada Rumunii, Rumunia
  • Krzysztof Szukała , Wiceprezes Zarządu, LKJ-BUD S.A.
  • Dymitr Klewżic , Dyrektor, Białoruska Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji, Białoruś
  • Inese Šuļžanoka , Szef Przedstawicielstwa w Polsce, Agencja Inwestycji i Rozwoju, Łotwa
  • Wojciech Szczepanik , Wiceprezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA),
  • Przemysław Wierzba , Kierownik Sekcji Marketingu i PR, Agencja Mienia Wojskowego (AMW)

  19:00: 19:10 Przerwa kawowa

  19:10: 20:20

  Prezentacja : Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

  Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju rynków finansowych w Europie w świetle aktualnych i planowanych regulacji UE

  Europejskie rynki finansowe stoją przed wielkim wyzwaniem, jakim jest wdrożenie inicjatyw legislacyjnych, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego oraz wzmocnienie jego odporności na wahania koniunkturalne. Czy obecne i planowane regulacje UE zmierzają w dobrym kierunku? W jaki sposób regulacje te wpłyną na rynki finansowe i systemy bankowe krajów ze strefy euro i spoza niej? Czy nie grozi nam przeregulowanie rynku, które zahamuje jego rozwój? Jakie będą koszty wdrożenia tych regulacji? Na te i inne pytania odpowiedzi będą szukać uczestnicy debaty.

  Moderator: Iwona Sroka , Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

  Paneliści:

  • Paweł Tamborski , Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Andrzej Kopyrski , Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA, Polska
  • Krzysztof Walenczak , Dyrektor Zarządzający, Societe Generale
  • Krzysztof Pietraszkiewicz , Prezes, Związek Banków Polskich
  • Prof. Alojzy Nowak, Prorektor ds. Badań Naukowych, Uniwersytet Warszawski (tbc)

  20:30 Ceremonia wręczenia nagród Inwestora i Inwestycji Roku Europy Środkowo-Wschodniej

  09:20- 10:30

  Prezentacja Raportu: Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  Panel dyskusyjny Sektor chemiczny – konsolidacja drogą do rozwoju czy stagnacji

  Sektor chemiczny w Polsce od wielu lat jest jedną z najprężniej działających gałęzi gospodarki. Eksperci z reguły są zgodni, że konsolidacja polskiej chemii była dobrym krokiem. Dzięki temu powstał duży podmiot mający większe możliwości inwestycyjne, pozwalające mu lepiej konkurować na rynku światowym. Głównym zagrożeniem jej rozwoju są ceny surowców, restrykcyjna polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz rosnące znaczenie producentów z Rosji i Chin. Dlatego przyjętej strategii rozwoju zależeć będzie czy zostanie ona silnym graczem rynkowym czy pogrąży się w stagnacji.

  PARTNER: Województwo Małopolskie

  Moderator : Marcin Piasecki, Publicysta, Rzeczpospolita

  Paneliści:

  • Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty
  • Dirk Elvermann , Prezes, BASF Polska
  • Marcin Jędrzejewski , Partner, The Boston Consulting Group
  • Marek Sokołowski, Wiceprezes, Grupa LOTOS
  • Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

  10:30- 10:40 Przerwa Kawowa

  10:40-12:00

  Prezentacja raportu: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

  Panel dyskusyjny: Repolonizacja, nacjonalizacja, konsolidacja… co dalej z bankami

  Po 20-latach transformacji sektora bankowego nadal brakuje spójnej strategii dalszego jego rozwoju . Eksperci, ryzyko dla stabilności polskiego sektora bankowego widzą w aktualnej strukturze własnościowej zdominowanej przez kapitał zagraniczny, pochodzący głównie z państw UE. Taka sytuacja może doprowadzić do przenoszenia problemów strefy euro nad Wisłę. Na to jak będzie rozwijał się sektor bankowy w Polsce będą miały wpływ regulacje sektora finansowego wprowadzane na poziomie unijnym i państwowym, uwarunkowania społeczno-demograficzne oraz rewolucja technologiczna. Zrównoważenie struktury własności banków jest dla Polski istotne w kontekście wyzwań, na które musi odpowiedzieć sektor w najbliższych latach.

  Moderator: Robert Gwiazdowski , Prezydent, Centrum im. A.Smitha

  Paneliści:

  • Kazimierz Marcinkiewicz, Doradca, Doradztwo Gospodarcze i Finansowe, Polska
  • Mariusz Klimczak , Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A., Polska
  • Waldemar Maj , Przewodniczący Rady Nadzorczej, PZU SA, Polska
  • Wiesław Bury , Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Polska
  • Paweł Kuglarz, Partner, WOLF THEISS P.Daszkowski Sp.k.

  12:00 Zakończenie Forum

Do pobrania

Partnerzy:


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski