V Forum Inwestycyjne

Forum Inwestycyjne to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i Europy Środkowo Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za procesy prywatyzacyjne w Europie Środkowo Wschodniej.

Dotychczasowe edycje Forum udowodniły, że jest ono niezbędnym uzupełnieniem krynickich spotkań, doskonałym wstępem do szerokiej dyskusji na temat rozwoju poprzez inwestycje, w czasach trudnej koniunktury. Rosnące z roku na rok zainteresowanie Forum Inwestycyjnym w Tarnowie pozwala wpisać je w kalendarz najważniejszych spotkań przedstawicieli biznesu zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Zaproszenie do Tarnowa

Tarnów, uznany w rankingu "Rzeczypospolitej" za najbardziej innowacyjne miasto, jest po raz kolejny gospodarzem Forum Inwestycyjnego. To już praktycznie samodzielna impreza gospodarcza, a nie jedynie prolog Forum Ekonomicznego. To spotkanie o określonej już wysokiej randze i prestiżu. Wierzę, że aktualna tematyka debat zaspokoi oczekiwania naszych gości. Ostatnie doświadczenia niektórych krajów Europy pokazują, że zmiany na rynku kapitałowym w bezpośredni sposób przekładać się mogą na codzienne życie mieszkańców. W poprawę sytuacji na rynkach kapitałowych aktywnie angażują się rządy poszczególnych państw. Potrzeba mądrych przemyśleń, roztropnych głosów i rzeczywistej wymiany doświadczeń. Tarnów jest też miastem, gdzie dokonują się wielkie przemiany biznesowe, a to za sprawą działań konsolidacyjnych wokół Zakładów Azotowych, wyrastających na wielkiego europejskiego wytwórcę. Tu też realizowana jest inicjatywa powołania międzynarodowego centrum bezpieczeństwa chemicznego o znaczeniu globalnym.

 Jako prezydent Tarnowa pragnę serdecznie zaprosić do udziału w Forum, towarzyszących spotkaniach i do odwiedzenia naszego miasta. Jak się okazuje miasta pozytywnych zmian, miasta aktywnego i otwartego, potrafiącego pomnażać bogactwa. Odwiedźcie nas i zobaczcie w jakim kierunki idziemy.

Ryszard Ścigała

Prezydent Tarnowa

V Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego

Termin: 3-4 września 2012r.

 

Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

DZIEŃ 1

13:00 Otwarcie obrad

13:15- 15:00

Prezentacja raportu:

Prywatyzacja i co dalej?- Małgorzata Dec, Dyrektor Departamentu Analiz, Ministerstwo Skarbu Państwa

Panel dyskusyjny: Państwo w gospodarce

Kolejne fale kryzysu wymuszają na rządach poszczególnych państw coraz większa kreatywność w sposobach rozwiązywania problemów gospodarczych. Szczególnie ważne jest poszukiwanie takich rozwiązań instytucjonalno-prawnych, dzięki którym zasoby gospodarcze trafiają do tych, którzy potrafią je najlepiej wykorzystać i dzięki czemu interes państwa i jego obywateli jest najlepiej chroniony. W okresach kryzysów bowiem trudno podmiotom komercyjnym zastąpić państwo w niwelowaniu skutków zapaści i pobudzaniu gospodarki, bo choć dysponują kapitałem to nie mają mocy stanowienia prawa. Zróżnicowany rozwój poszczególnych sektorów gospodarczych i szybki rozwój międzynarodowej współpracy powodują konieczność stosowania bardzo różnego podejścia.  

 Moderator:

 • Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Programowej, Krajowa Izba Gospodarcza

Paneliści:

 • Mikołaj Budzanowski, Minister, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska
 • Günter Verheugen, Honorowy Profesor, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy
 • Mario Baldassarri, Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu , Senat, Włochy
 • Horváth Gergely Domonkos, Dyrektor Zarzadzający, Węgierski Holding Państwowy, Węgry

Prezentacja Instytucji: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojciech Szczepanik, Wiceprezes

15:00 – 15:10 Przerwa kawowa

15:10 – 16:30 PREZENTACJE OFERT INWESTYCYJNYCH

Moderator: Cristina Vasiloiu, Współprzewodnicząca, Dyrektor Generalna, Euromonitor Foundation for Excellence

 • Agencja Rozwoju Przemysłu, Marcin Zieliński, Wiceprezes
 • Agencja Inwestycji i Rozwoju Serbii, Bozidar Laganin, Dyrektor
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojciech Szczepanik, Wiceprezes
 • Inwestuj w Macedonii, Ljupcho Mihailovski , Dyrektor Biura, Agencja Inwestycji Zagranicznych
 • Województwo Małopolskie, Jacek Bielawski, Koordynator Projektów
 • Miasto Wodzisław Śląski, Mieczysław Kieca, Prezydent
 • Ambasada Rumunii, Gabriel Costache, Minister Radca ds. Handlowych i Finansowych

16:30-17:00 OBIAD

17:00 - 18:30

Prezentacja raportu:

Perspektywy rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Artur Tomala, Dyrektor Wykonawczy, Goldman Sachs

Panel dyskusyjny: Rynek kapitałowy w Europie Środkowo - Wschodniej - kierunki zmianRynki finansowe w szczególny sposób podlegają procesom globalizacji i tylko aktywny ich udział w tym procesie warunkuje właściwe wykorzystanie pojawiających się nowych możliwości.

 Moderator:

 • Paweł Tamborski- Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

Paneliści:

 • Krzysztof Walenczak, Dyrektor Generalny, Société Générale Corporate & Investment Banking
 • Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Borno Janekovic, Dyrektor na Europę Środkowo Wschodnią, Franklin Templeton Investments, Chorwacja
 • Matjaz Rakovec, Prezes, Triglav, Słowenia

Prezentacja Lidera Biznesu: KDPW, Iwona Sroka, Prezes Zarządu

 18:30 - 18:40 Przerwa kawowa

18:30 – 20:10

Prezentacja raportu:

Przemysł chemiczny – stan obecny i przypuszczalne kierunki rozwoju - Krzysztof Łokaj, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Panel dyskusyjny: Przemysł chemiczny- przełomowa dekada?

Rynek chemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej przechodzi transformację, którą charakteryzują procesy koncentracji produkcji, konsolidacji, prywatyzacji i globalizacji rynków. Sektor ten stoi przed wyzwaniami zmieniających się trendów demograficznych, szerszego dostępu do najnowszych technologii i ograniczonej ilości zasobów naturalnych. Jak twierdzą analitycy, przedsiębiorstwa z Europy Środkowej, by sprostać globalnej rywalizacji już teraz powinny budować przewagi konkurencyjne poprzez wzbogacenie posiadanych struktur wytwórczych, inwestycje w kadrę pracowniczą, innowacyjność oraz przepływ kapitału. Uczestnicy debaty spróbują ocenić aktualną sytuację w branży chemicznej. Ale przede wszystkim debata będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku powinny iść wewnętrzne i zewnętrzne przekształcenia, by firmy chemiczne z Europy Środkowej mogły odnieść sukces w perspektywie następnych 10 lat.

Zaproszeni goście:

Moderator:

 • Adam Leszkiewicz, Wiceprezes Zarządu, ZAK S.A.

Paneliści:

 • Janusz Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Dariusz Malinowski, Redaktor, portal wnp.pl
 • Robert Stankiewicz, Prezes Zarządu, Dow Polska
 • Andreas Golombek, Prezes Zarządu, Lurgi S.A.
 • Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu, Azoty Tarnów

 Prezentacja Lidera Biznesu: AZOTY TARNÓW, Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu

20:30

Ceremonia wręczenia nagród Inwestora i Inwestycji Roku

BANKIET

DZIEŃ 2

09:00- 10:30

Wykład

Państwo w Gospodarce

Waldemar Maj, Przewodniczący Rady Nadzorczej, PZU S.A.

Panel dyskusyjny: Inwestycje Państwa w kluczowe sektory-co nam się opłaca?

Istnieją branże i sektory o charakterze koniunkturalnym, które zawsze będą funkcjonować i które przetrwają największe kryzysy. Stabilne wydają się rynek budownictwa, chemiczny, sektor poszukiwania ropy i gazu oraz energetyka. Rozwój infrastruktury i urbanizacja oznacza wzrost zapotrzebowania na energię, a wymogi ochrony środowiska skierują kapitał w stronę odnawialnych źródeł energii. W co i jak inwestować aby zwiększyć konkurencyjność gospodarki państwa? W obszarach gospodarczych, w których konieczne jest sprawowanie nadzoru przez organy państwowe, kryterium opłacalności nabiera szerszego wymiaru, gdyż brak takiego kontroli mógłby prowadzić do negatywnych konsekwencji dla całej gospodarki. Koncentracja państwa na kluczowych spółkach ma prowadzić do większej efektywności nadzoru właścicielskiego i lepszych wyników ekonomicznych.

PARNTER: Województwo Małopolskie

 Moderator:

 • Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Paneliści:

 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP
 • Aleksander Grad, Prezes Zarządu, PGE Energia Jądrowa S.A.
 • Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń’ S.A.

 Prezentacja Lidera Biznesu, PERN „Przyjaźń’ S.A.

10:30- 10:40 Przerwa Kawowa

10:40-12:00

Prezentacja raportu:

Rynek Nieruchomości w Polsce- Wojciech Pisz, Dyrektor Grupy Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield

Panel dyskusyjny: Inwestycje w sektor Nieruchomości - nowy sposób budowania kapitału

Inwestycje w nieruchomości w czasie zawirowań na światowych rynkach finansowych mogą być lepszym rozwiązaniem niż obarczone dużym ryzykiem akcje lub nawet obligacje. Aktywność inwestycyjna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych ogranicza się głównie do lokowania kapitału w nieruchomości biurowe w Warszawie. Rzadziej można spotkać inwestorów zainteresowanych budową centrów handlowych czy kompleksów biurowo-magazynowych. Inwestorzy włączający nieruchomości komercyjne do swoich portfeli inwestycyjnych traktują nieruchomości nie tylko jako źródło uzyskiwania dochodu, lecz również jako ochronę przed inflacją, podstawę zabezpieczenia kredytu czy też podstawę dla ulg podatkowych.

 Moderator:

 • Paweł Kuglarz, Partner, Beiten Burkhardt P. Daszkowski Sp.k.

Paneliści:

 • Konrad Jaskóła, Doradca Zarządu, Polimex Mostostal
 • Jon Therkildsen, Prezes, Nordic Development
 • Colin Waddell, Dyrektor Zarządzający, CBRE
 • Dillen Marc, Dyrektor Generalny, Flemish Building Confederation, Belgia

12:00 Zakończenie Forum

 

Organizator:

 Miasto Gospodarz:

 Partnerzy:

 

Jak dojechać i parkować?

 

Poniżej prezentujemy obszerne fotorelacje z poprzednich edycji Forum Inwestycyjnego:


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski