Promocja oferty technologicznej Małopolski

Projekt „Business Boost for Małopolska” rozpędził się na dobre. Przedstawiamy krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie.

Opracowaliśmy ofertę technologiczną Małopolski z podziałem na Regionalne Inteligentne Specjalizacji. W materiale opisujemy potencjał naukowo-badawczy uczelni, perspektywy rozwoju specjalizacji, przedstawiamy najciekawsze inicjatywy i kluczowe instytucje oraz formy wsparcia dedykowane dla konkretnych sektorów. Oferta w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze dane konieczne do podjęcia współpracy z uczelniami oraz małopolskimi przedsiębiorcami.

-> Pobierz publikację

 

Przeprowadziliśmy analizę rynków zagranicznych niemieckiego i hiszpańskiego pod kątem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Małopolski w celu weryfikacji potencjalnych obszarów do kooperacji zarówno pod kątem naukowym, biznesowym i projektowym. Działanie to miało na celu również przygotowanie przedsiębiorców i naukowców do wyjazdu na misję gospodarczą do Barcelony w listopadzie.

-> Pobierz analizę rynku hiszpańskiego

-> Pobierz analizę rynku niemieckiego

 

Źródło: http://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci,10,promocja-oferty-technologicznej-malopolski-,1150.chtm

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski