Opłata reklamowa dla przedsiębiorców - stawki na 2023 r. - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Opłata reklamowa dla przedsiębiorców - stawki na 2023 r.

Stawki w 2023 r. nie ulegają zmianie. UCHWAŁA NR XVIII_205_2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Opłata składa się z dwóch części – stałej i zmiennej. Stawki opłaty reklamowej wynoszą:

1) część stała opłaty reklamowej - 0,10 zł dziennie;

2) część zmienna opłaty reklamowej - 0,01 zł dziennie, od 1m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, służącego ekspozycji reklamy.

Właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych zobowiązani są wypełnić odpowiednią deklarację, którą należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Tarnowa lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej "ePUAP", w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty reklamowej.

Obliczoną na podstawie deklaracji opłatę reklamową należy wpłacać, bez wezwania, na rachunek Gminy Miasta Tarnowa w terminach do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.


Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych uchwałach Rady Miejskiej:

 

 

Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę reklamową: 21 1020 2892 0000 5202 0765 9875

Kontakt w sprawie opłat reklamowych:

Wydział Podatków i Windykacji
Referat Podatków Lokalnych
ul. Nowa 4, pok. 105
tel. 14 688 26 06
e-mail: k.zoladz@umt.tarnow.pl


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski