Zintegrowany System Informacji Przestrzennej

zsip.umt.tarnow.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego , ul. Mickiewicza 6 , pok. 116, tel: 14 68 82 820 , 14 68 82 821