OBWIESZCZENIE, 3 KWIETNIA 2019 R.

Zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 10.04.2019 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1, Tarnów Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.

5. Wysłuchanie wniosków przybyłych gości.

6. Informacja o realizacji przedsięwzięć Rady.

7. Podjęcie uchwały o zmianie zapisu w wykazie zadań Rady     Osiedla „Starówka” na rok 2019.

8. Budżet Obywatelski 2020 – informacje o projektach.

9. Omówienie organizacji spotkań z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami środowisk oświaty i kultury.

10. Promocja działań Rady Osiedla „Starówka” (ulotki, facebook, media, plakaty, spotkania z mieszkańcami).

11. Wolne wnioski, sprawy różne

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW  OSIEDLA „STARÓWKA”

Przewodniczący Rady Osiedla ”Starówka”

 Ryszard Żądło

Tarnów, 3.04.2019 r.