Piotr Augustyński

zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego

Ekonomista. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowość i finanse” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Od 2006 roku zaangażowany w pracę z młodzieżą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Od 2008 roku Zastępca Dyrektora CKiW OHP. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 2010-2014. Posiada uprawnienia do zasiadania radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przedsiębiorca. Zajmuje się projektowaniem systemów automatyki, audytem i projektowaniem systemów bezpieczeństwa w przemyśle.

 

Przyjmuje we wszystkie pozostałe wtorki miesiąca w godz. 10 – 15
(po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia)