Jak uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny?

Karta Tarnowskiej Rodziny

Karta Tarnowskiej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych zarówno przez miejskie instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Jej posiadacze mogą skorzystać m.in. z ulgowych przejazdów komunikacją miejską, tańszych biletów wstępu do tarnowskich obiektów sportowych, instytucji kultury, rabatów na usługi gastronomiczne, medyczne, kursy językowe, Internet itp.

 

Komu przysługuje Karta Tarnowskiej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Tarnowskiej Rodziny przysługuje członkom rodzin wielodzietnych zameldowanym na terenie miasta Tarnowa, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci, tj:

1) rodzicom lub rodzicom zastępczym lub opiekunom prawnym,

2) małżonkowi rodzica,

3) dziecku  do ukończenia 18-tego roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się lub studiuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców/opiekunów oraz nie pozostaje w związku małżeńskim.

 

Jak uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny?

Wydanie Karty Tarnowskiej Rodziny następuje poprzez umieszczenie hologramu na E-karcie.

Wniosek o wydanie E-karty można pobrać w:

  • Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 pokój nr 1 w następujących dniach i godzinach:

  - poniedziałek od 7.30 do 18.00,

  - od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,

  • kasach biletowych MPK: przy ul. Krakowskiej 42:

  -    od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 18.00,

  -    sobota w godzinach od 7.00 do 14.30.

  • przy ul. Brama Pilzneńska 3:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15.

 

Tryb wydawania Tarnowskiej Karty Miejskiej znajduje się tutaj.

W celu uzyskania Karty Tarnowskiej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie Karty Tarnowskiej Rodziny w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 pokój nr 300, III piętro (winda) w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie Karty Tarnowskiej Rodziny należy posiadać:

  • E-karty wszystkich członków rodziny, którzy chcą uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny,
  • akty urodzenia dzieci i ważne legitymacje szkolne oraz studenckie (do wglądu),
  • dowód osobisty jednego z rodziców.

 

 

Informacja telefoniczna – 14 688 25 03.