Dokumenty do pobrania

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/355/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”

 

UCHWAŁA Nr XLIII/585/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2018 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny

 

ZARZĄDZENIE NR 327/2018 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 07 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny”