Karta Tarnowskiej Rodziny

Jak uzyskać Kartę Tarnowskiej Rodziny?

Partnerzy Tarnowskiej Karty Rodziny

Jak zostać partnerem karty?

Dokumenty do pobrania

 

Miasto Tarnów - dostrzegając trud wychowania dzieci, w szczególności w rodzinach wielodzietnych a także problem spadku liczby urodzeń – realizuje politykę prorodzinną, m.in. poprzez wprowadzenie Karty Tarnowskiej Rodziny.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program adresowany jest do wszystkich rodzin zameldowanych na terenie Miasta Tarnowa, w których rodzice (jeden rodzic lub opiekun prawny) mają na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do lat 18 lub do lat 24 w przypadku kontynuowania nauki.
W ramach Programu wydawana jest Karta Tarnowskiej Rodziny uprawniająca do korzystania z ciągle rozwijającego się systemu ulg i zniżek.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski