Raport o Rozwoju Gospodarczym Tarnowa

Prezentujemy materiał stanowiący podsumowanie ponad 3 lat działań Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia tarnowskiego biznesu. Opracowanie to zostało przygotowane w ramach debaty zaplanowanej podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.

Intensyfikacja działań i nacisk jaki od 2015 r. jest kładziony na sferę gospodarki w Tarnowie, osiągnął jeden z najwyższych poziomów od czasu przemian ustrojowych. Zaangażowanie oraz ilość podejmowanych wyzwań i nowych inicjatyw wskazuje na determinację i wysoką motywację do działania w sferze pro-biznesowych aktywności Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa.

Nowe pomysły, jak np. Inkubator Przedsiębiorczości, Strefa DESK, rozwój tarnowskiej specjalnej strefy ekonomicznej i starania o nowe strefy aktywności gospodarczej, to najbardziej widoczne elementy polityki gospodarczej miasta.

Podstawą działań, a zarazem wytyczną, jest dokument stanowiący „Program Wykonawczy do Strategii Rozwoju Miasta Tarnów 2020. Aktywny, Komfortowy, Silny”, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na lata 2016-2020, nad którym prace rozpoczęły się w 2015 r., a został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa, z dnia 7 stycznia 2016 r.

Dokument ten określa pięć celów operacyjnych, podzielonych na 30 zadań, w których realizację zaangażowane są tarnowskie środowiska gospodarcze.

Przekrój zadań zawartych w Programie stanowi pełną ścieżkę zaangażowania w rozwój gospodarczy miasta, począwszy od działań miękkich, pro-przedsiębiorczych (edukacyjnych), skierowanych do młodzieży, poprzez tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju biznesu, po przygotowanie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Schemat prezentowanego Państwu materiału oparty został na głównych celach operacyjnych Programu, w ramach których prezentujemy poszczególne, zrealizowane działania.