TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Konkursy Ofert
Prawo

Aktualności NGO

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r.

Celem konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest nagrodzenie podmiotów, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Oprócz wyróżnienia dla najlepszego przedsiębiorstwa społecznego, nagrodzone zostaną także jednostki samorządu terytorialnego i biznes wspierający ekonomię społeczną. 

Pod hasłem "Prawdziwe kalectwo to brak serca" dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) - Koło w Tarnowie Magdalena Drożdż spróbuję dokonać rzeczy niezwykłej, mianowicie zamierza przejechać samotnie rowerem trasę z Tarnowa do Gdańska w siedem dni (średnio ponad 100km dziennie).

Przedstawiciele Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy oraz zaproszeni goście podsumowali projekt pt. „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Zapraszamy tarnowskie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do włączenia się w proces przygotowywania programu współpracy na 2018 r.

Na zaproszenie Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, w niedzielę 9 lipca 2017 r. do Tarnowa przybyła grupa młodzieży z Ukrainy, gdzie przez dwa tygodnie jest realizowany projekt „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Masz dziecko albo spodziewasz się potomka? Stowarzyszenie Mamy Tarnów organizuje 17 czerwca w hotelu Tarnovia dwa wydarzenia skierowane do tarnowskich rodzin. Pierwsze z nich to konferencja Zdrowe Słodycze, z kolei drugie to Targi Mama i Dziecko. Wstęp bezpłatny.

Trwa druga edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W jej trakcie przewidziano warsztaty edukacyjne. Będą one okazją ku temu, by pomysł na zadanie można było skonsultować z pracownikami departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pomoże to ocenić możliwości realizacji proponowanego przedsięwzięcia i uniknąć błędów przy pisaniu konkretnego wniosku.

Serdecznie zapraszamy na obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie, które odbędą się w dniach 8-13 maja 2017 r. na terenie Tarnowa.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II Edycji budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

Galeria - NGO

Osoba odpowiedzialna w Urzędzie Miasta Tarnowa za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Goldhammera 3, pok. 208

Bartosz Bykowski
b.bykowski@umt.tarnow.pl
tel. 14 688 24 42