TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Konkursy Ofert
Prawo

Aktualności NGO

Serdecznie zapraszamy na obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie, które odbędą się w dniach 8-13 maja 2017 r. na terenie Tarnowa.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II Edycji budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Prezydent miasta Tarnowa podpisał zarządzenie rozstrzygające otwarte konkursy ofert na realizacje zadań pn: WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”, WKL-2 „Wydawnictwa o Tarnowie”, WKL-3 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe” i WKL-6 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pn. „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, że planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo–doradczego przed dotacją w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Kolorowy Zakątek oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji działające przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie zmieniły swoją siedzibę.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”

Dzieci z zespołem Downa oraz dzieci i młodzież z wadą słuchu mogą liczyć na specjalistyczne bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Tarnowa i posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej. Dwa zadania z zakresu zdrowia publicznego będzie realizowało na zlecenie miasta Tarnowa Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na popularyzacji idei wolontariatu, zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji i promocji wolontariatu pracowniczego.

Rząd dofinansuje cztery tarnowskie projekty, na które przeznaczy ponad 360 tys. zł.

 

Galeria - NGO

Osoba odpowiedzialna w Urzędzie Miasta Tarnowa za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Goldhammera 3, pok. 208

Bartosz Bykowski
b.bykowski@umt.tarnow.pl
tel. 14 688 24 42