TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Konkursy Ofert
Prawo

Aktualności NGO

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe”,  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”

Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" opracował kolejne wydawnictwo prezentujące historię naszego miasta. Wydanie książki pt. "Śladami wielkiej historii po Tarnowie" zostało dofinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z autyzmem. Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Tarnowie rozpoczął właśnie zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019. Placówka znajduje się przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie, a organem prowadzącym jest Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Po dwóch latach udanej współpracy (w 2015 i 2016 roku) z Urzędem Miasta Tarnowa, Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja”, prowadzące Tarnowski-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową (T_GBC), także w 2017 roku uzyskało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa. Dzięki temu wsparciu oraz przeprowadzonej przez stowarzyszenie digitalizacji udało się w znaczącym zakresie zwiększyć zasób obiektów dostępnych w T-GBC w formie cyfrowej.

Ruszył nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych. Ponadto ciągle można składać oferty w konkursach "Mecenat Małopolski" oraz "Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazł się przedstawiciel Tarnowa. Wyróżnienie w kategorii "Sport i edukacja" otrzymała Anna Mach, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka” i prezes Stowarzyszenia "Siódemka".

Już w najbliższą sobotę (9 grudnia) o godzinie 12:00 w Auli PWSZ ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie. W godzinach 12:00-16:00 odbędzie się konferencja edukacyjna "BYĆ RODZICEM. Jak zadbać o zdrowy rozwój dziecka". W programie konferencji zaplanowano wykłady z panelami dyskusyjnymi, prelegentami będą: psycholog, psychiatra, psychodietetyk, peycholog-trener INPP, neurologopeda. Są to specjaliści od których tarnowscy rodzice i osoby pracujące z dziećmi i rodzinami mogą czerpać aktualną wiedzę, dobre praktyki oraz doświadczenie. Tematy są bardzo uniwersalne i dotyczą wszystkich grup zawodowych, których praca opiera się na wspieraniu zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych pn. „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”, „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” oraz „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK”.

Do 22 listopada br. do godz. 14.30 można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

 

Galeria - NGO

Osoba odpowiedzialna w Urzędzie Miasta Tarnowa za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Goldhammera 3, pok. 208

Bartosz Bykowski
b.bykowski@umt.tarnow.pl
tel. 14 688 24 42