TARNÓW / Miasto / Mieszkańcy / Dla niepełnosprawnych / Aktualności dla niepełnosprawnych

Kiedy i gdzie osobie niepełnosprawnej na wózku trudno poruszać się po mieście, jakie kłopoty mają osoby niewidome chodząc po Tarnowie, jak można pomóc osobie niesłyszącej lub niedosłyszącej - tego wszystkiego będą mogli dowiedzieć się i "poczuć" tarnowianie podczas akcji społecznej "Niepełnosprawny - przekonaj się jak to jest!".

Urząd Miasta Tarnowa informuje w 2014 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym, zawodowym.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego.

Wyborca niepełnosprawny, wpisany do rejestru wyborców w mieście Tarnowie ma prawo do uzyskiwania informacji dotyczącej wyborów, które są przekazywane na jego wniosek, przez Urząd Miasta działający w imieniu Prezydenta Miasta, telefonicznie, w drukowanych materiałach informacyjnych, lub w formie elektronicznej. We wniosku o udzielenie informacji wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Od 8 kwietnia 2014 r. usługi przewozowe na terenie miasta Tarnowa dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Radio – Taxi „Express” s.c. Adam Paprocki, Grzegorz Ślęzak.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do semestru letniego roku akademickiego/szkolnego 2013/2014, w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W 2014 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program celowy pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II”, w ramach którego można uzyskać pomoc ze środków PFRON na następujące cele:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach aktywizacji osób pozostających w ewidencji bezrobotnych realizuje program skierowany do osób z niepełnosprawnością  - „Perspektywy na lepsze jutro”.  Program ten został opracowany przez doradców zawodowych i ma celu minimalizowanie barier na rynku pracy wśród osób mających obniżoną zdolność do wykonywania pracy ze względu na ograniczenia zdrowotne.  Mogą w nim uczestniczyć osoby bezrobotne i poszukujące pracy, korzystające z usług PUP
w Tarnowie.  

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych w ramach realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS uruchomił portal informacyjny www.pue.zus.pl.