TARNÓW / Miasto / Mieszkańcy / Dla niepełnosprawnych / Aktualności dla niepełnosprawnych

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego.

Wyborca niepełnosprawny, wpisany do rejestru wyborców w mieście Tarnowie ma prawo do uzyskiwania informacji dotyczącej wyborów, które są przekazywane na jego wniosek, przez Urząd Miasta działający w imieniu Prezydenta Miasta, telefonicznie, w drukowanych materiałach informacyjnych, lub w formie elektronicznej. We wniosku o udzielenie informacji wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Od 8 kwietnia 2014 r. usługi przewozowe na terenie miasta Tarnowa dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Radio – Taxi „Express” s.c. Adam Paprocki, Grzegorz Ślęzak.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do semestru letniego roku akademickiego/szkolnego 2013/2014, w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W 2014 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program celowy pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II”, w ramach którego można uzyskać pomoc ze środków PFRON na następujące cele:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach aktywizacji osób pozostających w ewidencji bezrobotnych realizuje program skierowany do osób z niepełnosprawnością  - „Perspektywy na lepsze jutro”.  Program ten został opracowany przez doradców zawodowych i ma celu minimalizowanie barier na rynku pracy wśród osób mających obniżoną zdolność do wykonywania pracy ze względu na ograniczenia zdrowotne.  Mogą w nim uczestniczyć osoby bezrobotne i poszukujące pracy, korzystające z usług PUP
w Tarnowie.  

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych w ramach realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS uruchomił portal informacyjny www.pue.zus.pl.

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs „Samorząd Równych Szans” 2013 na najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wybrała 16 równorzędnych laureatów statuetki „Samorząd Równych Szans”.

Tarnów otrzymał główną nagrodę w konkursie „Małopolski Samorząd Równych Szans 2013” za najlepiej realizowane działania gminne na rzecz osób niepełnosprawnych. Gminie Miasta Tarnowa został przyznany tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans”.