TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Wyniki i podziękowania z Zakładów Mechanicznych

Wyniki i podziękowania z Zakładów Mechanicznych

Ponad 3mln  400 tys. zysku netto i blisko 2 i pół miliony na sprzedaży. Takie były ostateczne wyniki finansowe Zakładów Mechanicznych w Tarnowie w ubiegłym roku.  W porównaniu do roku poprzedniego zysk wzrósł o 65%.  Z tymi wskaźnikami zapoznali się właśnie parlamentarzyści z okręgu tarnowskiego oraz władze samorządowe, związkowcy i przedstawiciele zarządu Polskiego Holdingu Obronnego, w skład którego wschodzi tarnowska spółka.  

Prezes Zakładów Mechanicznych Krzysztof Jagiełło podziękował posłom za uchwalenie rządowego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Jest w nim zawartych szereg przedsięwzięć, przygotowywanych i realizowanych w tarnowskim przedsiębiorstwie. Chodzi między innymi o Przeciwlotniczy System Rakietowoartyleryjski bliskiego zasięgu PILICA,  uzbrojenie niszczyciela min Kormoran II oraz śmigłowców wsparcia bojowego i zabezpieczenia.  Tarnowskie przedsiębiorstwo znalazło się też w składzie konsorcjów, odpowiedzialnych za remonty i modernizację czołgów Leopard-2A4 oraz za przygotowanie i przeprowadzenie programu Tytan, obejmującego indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza przyszłości. Kompetencje do zajmowania się tak różnymi projektami dało Zakładom Mechanicznym połączenie z byłym Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym. Warunkiem kwalifikacji do udziału w Planie  Modernizacji był bowiem udział polskiej myśli technicznej. - Dziękujemy władzom PHO za efektywną współpracę, parlamentarzystom za jasny i klarowny przekaz, popierający nasze działania, płynący ze wszystkich stron sceny politycznej, ale też władzom samorządowym za  pomoc w budowie wizerunku stabilnego, innowacyjnego pracodawcy. Nasz rozwój jest możliwy dzięki otwartej na dialog postawie władz związkowych – powiedział prezes Jagiełło.

By sprostać wielu zadaniom w ramach różnych programów firma musi się dynamicznie rozwijać. Dlatego w sumie na badania i rozwój Zakłady Mechaniczne zamierzają przeznaczyć w tym roku blisko 31 milionów złotych, ponad trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast na inwestycje zaplanowano wydać prawie 23 miliony złotych, czyli niemal siedmiokrotnie więcej niż przed rokiem. Największym projektem inwestycyjnym pozostaje stworzenie nowego Centrum Badawczo- Rozwojowego. Będzie to najnowocześniejsze biuro konstrukcyjne tego typu w kraju.  Ale przedsiębiorstwo inwestuje także w modernizację obiektów oraz zakup nowych maszyn i urządzeń.

Wiceprezes Polskiego Holdingu Obronnego Agnieszka Rajczuk-Szczepańska zwróciła uwagę, że tarnowska spółka jest po wewnętrznej konsolidacji dwóch firm. - Jak wskazują wyniki ten proces  się udał. Myślę, że może to być wzór, musimy się uczyć korzystać z siebie nawzajem, by budować przemysł mądrze skonsolidowany – dodała prezes.

Poseł PiS, członek sejmowej komisji obrony Michał Wojtkiewicz podkreślał zagrożenia,  jakie wciąż stroją przez branżą przemysłu obronnego. - Siły naszego rządu i nas jako parlamentarzystów trzeba upatrywać w tym, by teraz jak najwięcej pieniędzy z Planu Modernizacji zostało przeznaczonych na badania i rozwój. Dobrze, że w tym zakresie tarnowska firma aktywnie działa – powiedział parlamentarzysta.

Głos w dyskusji zabierali także związkowcy. - Cieszy, że zmienia się oferta firmy, zakłady proponują nowe produkty, które świadczą o rozwoju. Natomiast zupełnym hitem jest dla mnie zyskiwanie przez tarnowskie przedsiębiorstwo kompetencji w przemyśle lotniczym, gdzie też są środki na rozwój – ocenił przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Stanisław Janas. 

Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała zaproponował natomiast, by podczas Forum Inwestycyjnego, które odbędzie się w Tarnowie na początku września Zakłady Mechaniczne pokazały nieco szerzej swoje kompetencje, nie tylko w zakresie przemysłu obronnego, ale także przemysłu precyzyjnego.   

Parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych pytali między innymi o zasady przyjęć do pracy w przedsiębiorstwie. W celu zatrudnienia najlepszych absolwentów podpisano umowy z kilkoma uczelniami i Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego . Uruchomiono też program stażowy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz program sukcesji kadr, zakładający dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi przez doświadczonych pracowników. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. zatrudniają obecnie 516 pracowników.

Znaczniki

Archiwalne