Konkursy 2017

Harmonogram konkursów:

Zarządzenia ogłaszające i rozstrzygające otwarte konkursy ofert:

LVIII. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego dla kobiet z dziećmi”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 518/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 listopada 2017 r.:

17zp518.doc 39,50 kB

LVII. Sprostowanie oczywistej omyłki w Informacji o szczegółowych warunkach i terminie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także o wysokości dotacji przeznaczonych na realizację tych zadań oraz o zrealizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa w 2016 i 2017 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju, koordynowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich, będącej Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 471/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w 2018 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Zarządzenie nr 496/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 listopada 2017 r.:

17zp496.doc 33,00 kB

LVI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa: zorganizowanie płatnych staży zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Zarządzenie nr 480/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 października 2017 r.:

17zp480.doc 627,00 kB

LV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2018 roku”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Termin składania ofert mija 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 471/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 października 2017 r.:

17zp471.doc 86,50 kB

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - szczegółowe warunki

 

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności

 

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

Załącznik nr 4 - karta oceny oferty:

 

 

Załącznik nr 5 - zbiorcza karta oceny:

 

 

Załącznik nr 6 - zobowiązanie członka Komisji konkursowej

LIV. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn.: WKS-1 „Promocja marki „Tarnów Polski Biegun Ciepła” - eksponowanie wyjątkowych atutów miasta poprzez unikatowe działania promocyjne, zwiększające atrakcyjność gospodarczą i turystyczną Tarnowa”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Komunikacji Społecznej

Zarządzenie nr 470/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 października 2017 r.:

17zp470.doc 34,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

LIII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.: WZP-RPS-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego dla kobiet z dziećmi”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Społecznej

Termin składania ofert mija 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 469/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 października 2017 r.:

17zp469.doc 124,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki 

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

LII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa pn.:  „Zorganizowanie płatnych staży zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Termin składania ofert mija 11 października 2017 r.

Zarządzenie nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 września 2017 r.:

17zp422.doc 642,50 kB
17zp422_zal_1.doc 389,50 kB

 

 

17zp422_zal_2.doc 341,50 kB

LI. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn.: WKS-1 „Promocja marki „Tarnów Polski Biegun Ciepła” - eksponowanie wyjątkowych atutów miasta poprzez unikatowe działania promocyjne, zwiększające atrakcyjność gospodarczą i turystyczną Tarnowa”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Komunikacji Społecznej.

Termin składania ofert mija 10 października 2017 r.

Zarządzenie nr 420/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 września 2017 r.:

17zp420.doc 124,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki 

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

L. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w 2017 roku: zorganizowanie płatnych staży zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Zarządzenie nr 412/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 września 2017 r.:

17zp412.doc 348,50 kB

XLIX. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.: WZP-RPS-1 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 392/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 sierpnia 2017 r.:

17zp392.doc 31,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XLVIII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Tarnowa w 2017 roku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Zarządzenie nr 391/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 sierpnia 2017 r.:

17zp391.doc 29,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XLVII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa pn.:  „Zorganizowanie płatnych staży zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Termin składania ofert mija 23 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 372/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 sierpnia 2017 r.:

17zp372.doc 641,50 kB
17zp372_zal_1.doc 388,50 kB
17zp372_zal_2.doc 341,50 kB

XLVI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.: WZP-RPS-1 „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 362/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 lipca 2017 r.:

17zp362.doc 30,50 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XLV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.: WZP-RPS-1 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert mija 8 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 351/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 lipca 2017 r.:

17zp351.doc 126,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki 

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

XLIV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Tarnowa w 2017 roku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Termin składania ofert mija 3 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 346/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13  lipca 2017 r.:

17zp346.rtf 137,57 kB

 

 

Załącznik nr 1 - informacja o szczegółowych warunkach

17zp346_zal_1.rtf 147,58 kB

 

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności

 

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

Załącznik nr 4 - karta oceny oferty:

 

 

Załącznik nr 5 - zbiorcza karta oceny:

 

 

Załącznik nr 6 - zobowiązanie członka Komisji konkursowej

XLIII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.: WZP-RPS-1 „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert mija 24 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 317/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 3 lipca 2017 r.:

17zp317.doc 123,50 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki 

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

XLII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:

a) WZP-RPS-1 „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od alkoholu”,

b) WZP-RPS-2 „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub substancji odurzających i związane z nimi zjawisko przemocy w rodzinie”.

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 313/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 czerwca 2017 r.:

17zp313.doc 31,00 kB

 

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa zadania oraz przyznana kwota dotacji:

17zp313_zal.doc 39,50 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XLI. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:

a) WZP-RPS-1 „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od alkoholu”,

b) WZP-RPS-2 „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub substancji odurzających i związane z nimi zjawisko przemocy w rodzinie”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 20 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 253/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 maja 2017 r.:

17zp253.doc 124,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

XL. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: WZP-RPS-1 „Lekcje języka angielskiego dla mieszkańców Osiedla Piaskówka. Say hello to English!”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 247/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 maja 2017 r.:

17zp247.doc 31,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XXXIX. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: WED-2 „Wymiana międzyszkolna dzieci i młodzieży tarnowskich szkół i szkół polskich z zagranicy. Podtrzymywanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w świetle trudnych zdań i problemów społeczno-edukacyjnych. Pielęgnowanie polskości, czerpanie z lokalnej tradycji i korzystanie z doświadczeń pokoleniowych”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji.

Zarządzenie nr 223/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 maja 2017 r.:

17zp223.doc 41,50 kB

XXXVIII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: WED-1 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji.

Zarządzenie nr 222/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 maja 2017 r.:

17zp222.doc 33,00 kB

 

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa zadania oraz przyznana kwota dotacji:

17zp222_zal.doc 38,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XXXVII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Zarządzenie nr 221/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 maja 2017 r.:

17zp221.doc 36,00 kB

 

 

Załącznik:

17zp221_zal.doc 43,00 kB

XXXVI. Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.:

a) WKL-4 „Aktywne lato w mieście – zajęcia z zakresu kultury”,

b) WKL-5 „Osiedle COOLtura”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Kultury.

Zarządzenie nr 206/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.:

17zp206.doc 42,00 kB

XXXV. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: WZP-RZ-1 „Działania wspierające osoby chore paliatywnie i ich rodziny”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 205/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.:

17zp205.doc 40,50 kB

XXXIV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: WZP-RPS-1 „Lekcje języka angielskiego dla mieszkańców Osiedla Piaskówka. Say hello to English!”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert mija 17 maja 2017 r.

Zarządzenie nr 204/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.:

17zp204.doc 121,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki 

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

XXXIII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn.:

a) WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”,

b) WKL-2 „Wydawnictwa o Tarnowie”,

c) WKL-3 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe”,

2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.:

a) WKL-6 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”.

Zadania koordynowane są przez Wydział Kultury.

Zarządzenie nr 200/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 kwietnia 2017 r.:

17zp200.doc 32,00 kB

 

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa zadania oraz przyznana kwota dotacji:

17zp200_zal.doc 62,50 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XXXII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: WZP-RZ-1 „Działania wspierające osoby chore paliatywnie i ich rodziny

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 169/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2017 r.:

17zp169.doc 120,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

XXXI. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: 

a) WED-1 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego”.

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn.:

a) WED-2 „Wymiana międzyszkolna dzieci i młodzieży tarnowskich szkół i szkół polskich z zagranicy. Podtrzymywanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w świetle trudnych zdań i problemów społeczno-edukacyjnych. Pielęgnowanie polskości, czerpanie z lokalnej tradycji i korzystanie z doświadczeń pokoleniowych”

Zadania koordynowane są przez Wydział Edukacji.

Termin składania ofert mija 11 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 161/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 marca 2017 r.:

17zp161.doc 122,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

XXX. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn.:

a) WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”,

b) WKL-2 „Wydawnictwa o Tarnowie”,

c) WKL-3 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe”,

d) WKL-4 „Aktywne lato w mieście – zajęcia z zakresu kultury,

e) WKL-5 „Osiedle COOLtura”;

2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.:

a) WKL-6 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”.

Zadania koordynowane są przez Wydział Kultury.

Termin składania ofert mija 28 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 144/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 marca 2017 r.:

17zp144.doc 131,50 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki (zadania od WKL-1 do WKL-5):

17zp144_zal_1.doc 158,00 kB

 

 

- szczegółowe warunki (zadanie WKL-6):

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

XXIX. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: WED-1 „Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji

Zarządzenie nr 143/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 marca 2017 r.:

17zp143.doc 31,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XXVIII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.:

a) WZP–RPS-1 ,,Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.:

a) WZP-RPS-2 „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”

 Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 142/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 marca 2017 r.:

17zp142.doc 32,00 kB

 

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa zadania oraz przyznana kwota dotacji:

17zp142_zal.doc 39,50 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XXVII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 113/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 lutego 2017 r.:

17zp113.doc 79,50 kB
17zp113_zal_5.doc 162,50 kB

XXVI. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.:

a) WZP–RPS-1 ,,Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób pn.:

a) WZP-RPS-2 „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert mija 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 90/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 07 lutego 2017 r.:

17zp90.doc 124,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

17zp90_zal_1.doc 98,50 kB

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

17zp90_zal_2.doc 33,50 kB

 

 

- karta oceny oferty:

17zp90_zal_3.doc 73,00 kB

 

 

- zbiorcza karta oceny:

17zp90_zal_4.doc 31,00 kB

XXV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: WED-1 „Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji.

Termin składania ofert mija 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 89/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 07 lutego 2017 r.:

17zp89.doc 119,50 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

17zp89_zal_1.doc 73,50 kB

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

17zp89_zal_2.doc 33,50 kB

 

 

- karta oceny oferty:

17zp89_zal_3.doc 73,00 kB

 

 

- zbiorcza karta oceny:

17zp89_zal_4.doc 31,00 kB

XXIV. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.:

a) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”,

b) WED-2 „Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych, w tym w integracji z niepełnosprawnymi”,

c) WED-3 „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów”,

d) WED- 4 „Organizacja atrakcyjnych form zajęć o charakterze cyklicznym dla dzieci  z tarnowskich przedszkoli, rozwijających ciekawość świata i zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji.

Zarządzenie nr 57/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia  31 stycznia 2017 r.:

17zp57.doc 32,00 kB

 

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa zadania oraz przyznana kwota dotacji:

17zp57_zal.doc 42,50 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XXIII. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: WED-5 „Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji.

Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2017 r.:

17zp56.doc 39,00 kB

XXII. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: WZP-RPS-1 „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 55/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2017 r.:

17zp55.doc 39,00 kB

XX. Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w 2017 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji.

Zarządzenie nr 32/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 stycznia 2017 r.:

17zp32.doc 43,00 kB

XIX. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Zarządzenie nr 19/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2017 r.:

17zp19.doc 43,50 kB

XVIII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Zarządzenie nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2017 r.:

17zp18.doc 43,00 kB

 

 

Załącznik:

17zp18_zal.doc 27,50 kB

XVII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Zarządzenie nr 17/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2017 r.:

17zp17.doc 43,00 kB

 

 

Załącznik:

17zp17_zal.doc 72,50 kB

XVI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Zarządzenie nr 16/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2017 r.:

17zp16.doc 43,00 kB

 

 

Załącznik:

17zp16_zal.doc 70,00 kB

XV. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Zarządzenie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2017 r.:

17zp15.doc 43,00 kB

 

 

Załącznik:

17zp15_zal.doc 51,50 kB

XIV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: WZP–RPS-1 ,,Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert mija 24 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 04/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 03 stycznia 2017 r.:

17zp04.doc 118,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

17zp04_zal_1.doc 86,00 kB

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

17zp04_zal_2.doc 31,50 kB

 

 

- karta oceny oferty:

17zp04_zal_3.doc 70,50 kB

 

 

- zbiorcza karta oceny:

17zp04_zal_4.doc 30,00 kB

XIII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:

a) WZP-RPS-1 „Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach”,

b) WZP-RPS-2 „Zapewnienie osobom bezdomnym uzależnionym od alkoholu poradnictwa psychologicznego, mającego na celu zwiększenie ich motywacji do podjęcia leczenia odwykowego oraz wychodzenia z bezdomności”,

c) WZP-RPS-3 „Prowadzenie ośrodka poradnictwa i terapii rodzin”,

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:

a) WZP-RPS-5 „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.:

a) WZP-RPS-6„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – klubu samopomocy”,

b) WZP-RPS-7 „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów”,

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.:

a) WZP-RZ-1 „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”,

b) WZP-RZ-2 „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni  sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 516/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia  30 grudnia 2016 r.:

16zp516.doc 32,00 kB

 

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa zadania oraz przyznana kwota dotacji:

16zp516_zal.doc 48,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

XII. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: WZP-RPS-4 „Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 517/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 grudnia 2016 r.:

16zp517.doc 40,00 kB

XI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn.: WRG-1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Zarządzenie nr 496/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia  27 grudnia 2016 r.:

16zp496.doc 29,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

X. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.:

a) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”,

b) WED-2 „Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych, w tym w integracji z niepełnosprawnymi”,

c) WED-3 „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów”,

d) WED- 4 „Organizacja atrakcyjnych form zajęć o charakterze cyklicznym dla dzieci  z tarnowskich przedszkoli, rozwijających ciekawość świata i zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy”,

e) WED-5 „Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji.

Termin składania ofert mija 13 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 488/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 grudnia 2016 r.:

16zp488.doc 121,50 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

16zp488_zal_1.doc 148,00 kB

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

IX. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:

a) WZP-RPS-1 „Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach”,

b) WZP-RPS-2 „Zapewnienie osobom bezdomnym uzależnionym od alkoholu poradnictwa psychologicznego, mającego na celu zwiększenie ich motywacji do podjęcia leczenia odwykowego oraz wychodzenia z bezdomności”,

c) WZP-RPS-3 „Prowadzenie ośrodka poradnictwa i terapii rodzin”,

d) WZP-RPS-4 „Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia”,

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:

a) WZP-RPS-5 „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.:

a) WZP-RPS-6„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – klubu samopomocy”,

b) WZP-RPS-7 „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów”,

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.:

a) WZP-RZ-1 „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”,

b) WZP-RZ-2 „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie wypożyczalni  sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert mija 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 477/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2016 r.:

16zp477.doc 122,00 kB

 

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki (WZP–RPS-1 do WZP-RPS 7):

16zp477_zal_1.doc 221,50 kB

 

 

- szczegółowe warunki (WZP–RZ-1 i WZP-RZ-2):

 

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

 

 

- karta oceny oferty:

 

 

- zbiorcza karta oceny:

 

 

- formularz oferty:

16zp477_zal_6.doc 301,50 kB

VIII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Termin składania ofert mija 4 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 476/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2016 r.:

16zp476.doc 77,00 kB

 

 

Załączniki:

16zp476_zal_5.doc 215,50 kB

VII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Termin składania ofert mija 4 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 475/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2016 r.:

16zp475.doc 79,00 kB

 

 

Załączniki:

16zp475_zal_5.doc 216,50 kB

VI. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Termin składania ofert mija 4 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 474/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2016 r.:

16zp474.doc 76,00 kB

 

 

Załączniki:

16zp474_zal_5.doc 216,00 kB

V. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Termin składania ofert mija 4 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 473/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2016 r.:

16zp473.doc 78,00 kB

 

 

Załączniki:

16zp473_zal_5.doc 216,50 kB

IV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu.

Termin składania ofert mija 4 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 472/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2016 r.:

16zp472.doc 75,00 kB

 

 

Załączniki:

16zp472_zal_5.doc 216,00 kB

III. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2017 roku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Zarządzenie nr 460/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 listopada 2016 r.:

16zp460.doc 29,00 kB

 

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

II. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn. WRG-1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Termin składania ofert mija 13 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 449/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 listopada 2016 r.:

16zp449.doc 111,50 kB

 

 

Załącznik nr 1 - informacja o szczegółowych warunkach

 

 

Załącznik nr 2 - zobowiązanie członka Komisji konkursowej

 

 

Załącznik nr 3 - karta oceny oferty

 

 

Załącznik nr 4 - zbiorcza karta oceny oferty

I. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2017 roku”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Termin składania ofert mija 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 438/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 listopada 2016 r.:

16zp438.doc 107,50 kB

 

 

Załącznik nr 1 - informacja o szczegółowych warunkach

 

 

Załącznik nr 2 - zobowiązanie członka Komisji konkursowej

 

 

Załącznik nr 3 - karta oceny oferty

 

 

Załącznik nr 4 - zbiorcza karta oceny oferty

 

 

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności

 

 

Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

Załącznik nr 7 - oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej