RODO - spotkanie dla NGO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), czyli RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1000) Urząd Miasta Tarnowa zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 maja br. (wtorek) o godz. 12.00 na Sali Lustrzanej (ul. Wałowa 10).

Zaproszenie: