TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na popularyzacji idei wolontariatu, zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji) czy też promocji wolontariatu pracowniczego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 15 marca 2018 roku do godz.16.00.

Szczegóły dostępne są na https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1423428,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-promocji-.html.