Kolejne konkursy ogłoszone

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe”,  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Oferty można składać na realizacje następujących zadań publicznych:

a) WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2018” (zarządzenie nr 39/2018),

b) WKL-2 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe” (zarządzenie nr 39/2018),

c) WKL-3 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”(zarządzenie nr 39/2018), 

d) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży” (zarządzenie nr 38/2018),

e) WED-2 „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów” (zarządzenie nr 38/2018), 

Zarządzenia ogłaszające konkursy dostępne są na stronie http://www.tarnow.pl/index.php/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Konkursy-ofert/Konkursy-2018.