TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Europa dla obywateli - spotkanie informacyjne

Europa dla obywateli - spotkanie informacyjne

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na dofinansowania w programie Europa dla obywateli, Punkt Kontaktowy programu organizuje serię spotkań informacyjnych poprzedzających najbliższy nabór wniosków o dofinansowania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej.

Program "Europa dla obywateli" przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 19 czerwca 2018 r. (wtorek) w Tarnowskim Centrum Informacji.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych takich zagadnień jak: cele, priorytety i zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie oraz przedstawienie najważniejszych założeń programu na najbliższe lata.

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.:
- na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,
- na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,
- o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,
- o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy przy pomocy krótkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.europadlaobywateli.pl.

Zapraszamy do udostępniania informacji znajdującej się na naszym profilu Facebook: https://www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli, a także do przekazywania informacji instytucjom i organizacjom potencjalnie zainteresowanym zagadnieniem.
---------------------------------------
Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli"
Europe for Citizens Contact Point Poland
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. +48 22 447 61 16
tel. +48 22 447 61 74
www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli