TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Konkursy Ofert
Prawo

Aktualności NGO

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”. Realizacja potrwa od 03 grudnia 2018 roku.

Dzieci z zespołem Downa oraz dzieci i młodzież z wadą słuchu mogą liczyć na specjalistyczne bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Tarnowa i posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej. Dwa zadania z zakresu zdrowia publicznego będzie realizowało na zlecenie miasta Tarnowa Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca do godziny 15:59. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2018. Od 1 do 15 lutego trwały konsultacje społeczne projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu.

Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Podpisano umowę z czterema organizacjami pozarządowymi, co najmniej 500 tarnowskich seniorów skorzysta z aktywizujących bezpłatnych zajęć w tym roku. Ruszyły właśnie zapisy, deklaracje można składać w jednej z czterech placówek.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na popularyzacji idei wolontariatu, zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji) czy też promocji wolontariatu pracowniczego.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe”,  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”

Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" opracował kolejne wydawnictwo prezentujące historię naszego miasta. Wydanie książki pt. "Śladami wielkiej historii po Tarnowie" zostało dofinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z autyzmem. Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Tarnowie rozpoczął właśnie zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019. Placówka znajduje się przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie, a organem prowadzącym jest Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

 

Galeria - NGO

Osoba odpowiedzialna w Urzędzie Miasta Tarnowa za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Goldhammera 3, pok. 208

Bartosz Bykowski
b.bykowski@umt.tarnow.pl
tel. 14 688 24 42