TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Sprostowania i odpowiedzi

Nawiązując do informacji, które zostały podane w dniu 15.06.2018 r. na antenie stacji RDN w programie „Słowo za słowo” informuję, iż nieprawdą jest, aby śledczy uznali, że p. Dawid Solak nie nadużył swoich uprawnień. Prokuratura tej kwestii nie badała. Uznała natomiast, że Prezydent i pracownicy Urzędu nie popełnili czynów karalnych, o których nieprawdziwie napisał na swoim Facebooku p. Solak. Pominięcie przez radio tej istotnej informacji skutkowało wprowadzeniem odbiorców w błąd poprzez stworzenie wrażenia, że w magistracie „dochodziło do zdarzeń o charakterze korupcyjnym”.

Data: 19 kwietnia 2017

strona rdn.pl

Co z Tarnowskimi Gniazdami Innowacji, gdzie milion sześćset tysięcy, które przeznaczono na opracowanie dokumentacji? Pyta w interpelacji do marszałka województwa małopolskiego, radny sejmiku i szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina, Grzegorz Kądzielawski z Tarnowa. W odpowiedzi otrzymuje informację, że wniosek w tej sprawie w ogóle nie został złożony.

Kluczowy projekt prezydenta Romana Ciepieli, który na terenie dawnej Kapłanówki miał koncentrować przedsiębiorców, ośrodki szkoleniowe i naukowe, przepadł bez echa – mówi radny w programie Słowo za słowo.

Niestety miasto nie aplikowało o dalszą fazę realizacji tego projektu. To jest zaskakujące, że w ciągu kilku miesięcy przy zmianie miejsca siedzenia zmienia się tak gruntownie pogląd na ważną dla Tarnowa sprawę – dodaje Kądzielawski.

Komentarz: powyższa informacja jest nieprecyzyjna i świadczy o braku znajomości podstawowych choćby faktów, dotyczących poruszanego tematu, przedstawia niezgodny z prawdą obraz wydarzeń, może wprowadzać odbiorcę w błąd i służyć manipulacji.

Po pierwsze – właściwa nazwa projektu brzmi: Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

Po drugie – TGIS nie są „kluczowym projektem prezydenta Romana Ciepieli”, to idea, pochodząca z kadencji pana Ryszarda Ścigały, o czym współautorka materiału, pani Dorota Kunc, ówczesna rzeczniczka prasowa pana prezydenta, Ścigały powinna wiedzieć i wyprowadzić z błędu swojego rozmówcę. Projekt został wniesiony do budżetu miasta 14 stycznia 2014 roku, 30 stycznia radni jednogłośnie go przyjęli, w obecności ówczesnego radnego Rady Miejskiej w Tarnowie, pana Grzegorza Kądzielawskiego. Oczywiście, hołdując zasadzie ciągłości, prezydent Roman Ciepiela podjął ten temat, kontynuuje go i realizuje.

Po trzecie – nie było żadnego „miliona sześciuset tysięcy”. Na mocy umowy, podpisanej z Województwem Małopolskim w 2014 roku, powstała dokumentacja projektu, o wartości około 800 tysięcy złotych. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 400 tysięcy, wkład miasta – około 300 tysięcy złotych.

Po czwarte – miasto aktywnie i skutecznie poszukuje pieniędzy na realizację Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji. Ich części składowe są tworzone. Staramy się o finansowanie w różnych źródłach zewnętrznych, bo jednego źródła nie ma. Obecnie w tych działaniach wspiera nas rząd – Ministerstwo Rozwoju w ramach naboru, który pomyślnie przeszliśmy, pomaga w przygotowaniu procedury, w ramach której – jeżeli nie znajdziemy środków zewnętrznych - rozważymy realizację projektu w formule partnerstwa prywatno – publicznego. W ostatnich miesiącach uzyskaliśmy pieniądze na tworzenie części składowych TGIS - Centrum Usług Wspólnych (6,2 milionów dofinansowania, wartość projektu 10 milionów) i Integracja e-usług w informacji przestrzennej (4,4 milionów dofinansowania, wartość projektu 4,9 milionów)- które właśnie powstają.

Nie jest więc prawdą, że „projekt przepadł”. Wręcz przeciwnie – kilka jego części składowych powstaje, zaś pytanie „gdzie jest milion sześćset tysięcy?”jest bezzasadne.

W związku z tekstem „Ćwierć miliona złotych na nagrody dla urzędników”, opublikowanym 23 grudnia na stronie www.kt24.pl, informujemy, iż autor otrzymał z magistratu pełną informację dotyczącą nagród, jakie prezydent Roman Ciepiela przyznał swoim pracownikom. Mimo tego autor w tekście zaznaczył jedynie, że nagrody wyniosły po 500 zł, ale nie dodał, że były to kwoty brutto, co stanowi istotną różnicę. Autor nie poinformował również, że prezydent Roman Ciepiela przydzielił nagrody, doceniając całoroczne zaangażowanie pracowników urzędu w wykonywanie swoich obowiązków. W tekście podano, że jest to nagroda za „ciężką pracę”, mimo że takiego uzasadnienia nie było.

W związku z nierzetelnym materiałem, przygotowanym przez reportera Radia RDN Małopolska, wyemitowanym na antenie stacji i zamieszczonym na jej stronie internetowej, informujemy, że nie jest prawdą, że w okresie przedświątecznym pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa pracują krócej, a godziny pracy, wywieszone na drzwiach urzędowych budynków, są jedynie orientacyjne.

W związku z zamieszczonymi na stronach www.ordoiuris.pl nieprawdziwymi i nie znajdującymi potwierdzenia w faktach informacjami pod tytułem „Ordo Iuris udaremnia bezprawne odebranie dzieci w Tarnowie” (data publikacji 04 listopada 2015 roku, godz. 13:00) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przesłał autorom sprostowanie, którego treść opublikujemy niżej. 

W artykule pt. „Ciepiela wprowadził radnych w błąd?” ("Kurier Tarnowski" z 14 lipca 2015) autor /MG/ poinformował, iż: Włodarz miasta zapowiadał, że zaproponowane przez niego zmiany i utworzenie super jednostki, czyli Zarządu Dróg i Komunikacji, nie odbiją się na pracownikach. Czy to prawa? To bada właśnie sąd pracy! Co więcej, magistrat próbował kilkukrotnie zamieść sprawę pod dywan, uchylając się od przekazania wyczerpującej informacji tak, aby nie ujrzała światła dziennego! W tym samym artykule napisano, iż prezydent i podległy mu urząd wprowadził radnych oraz naszą Redakcję w błąd.

W tekście „Wolność słowa w służbie partii” autorstwa Michała Gniadka opublikowanym w Kurierze Tarnowskim w numerze z 14 lipca 2015 roku znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego zaangażowania magistratu w kampanię wyborczą w trakcie wyborów prezydenckich. W związku z tym na podstawie ustawy Prawo prasowe do redakcji przesłano poniższe sprostowanie.

W tekście „Wolność słowa w służbie partii” opublikowanym w Kurierze Tarnowskim w numerze z 14 lipca 2015 roku autor Michał Gniadek podał szereg nieprawdziwych informacji, zawierając w nim równocześnie liczne insynuacje, których prostować nie sposób. Po raz kolejny nie dochował przy tym elementarnej staranności w przygotowywaniu materiału, polegającej na zaczerpnięciu informacji u źródła. Ponadto autor zignorował informacje uzyskane z innych oficjalnych źródeł, pozwalające uniknąć podawania informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub mających znamiona insynuacji i zniesławienia.  W związku z tym na podstawie ustawy Prawo prasowe przesłano do redakcji poniższe sprostowanie.

Publikujemy niżej odpowiedź, jakiej prezydent Roman Ciepiela udzielił Michałowi Gniadkowi z „Kuriera Tarnowskiego” w związku z postawionymi przez niego pytaniami. W związku z tym, że zadający pytanie w opublikowanym materiale odpowiedź pominął, pozostawiając pytania,  przytaczamy w całości odpowiedź prezydenta.

Tekst „Miejska służba zdrowia na zakręcie?” opublikowany w dwutygodniku ”Kurier Tarnowski” w numerze z dnia 8 czerwca 2015 roku zawiera informacje nieprawdziwe, które wprowadzają czytelnika w błąd.