TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Raporty o mieście

Raporty o mieście

Przekazuję Państwu najnowszy „Raport o stanie miasta” – szczegółowe źródło wiedzy  o funkcjonowaniu Tarnowa i o jego mieszkańcach. Tak jak poprzednie edycje Raportów, tak i ten – za rok 2016 – prezentuje zjawiska i procesy zachodzące w mieście, przedstawia fakty, statystyki i liczby dotyczące poszczególnych dziedzin działalności samorządu.

Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem m.in. gospodarkę, infrastrukturę technizną, majątek i finanse miasta, komunikację, kulturę, mieszkalnictwo, ochronę zdrowia i ochronę środowiska naturalnego. Przedstawia funkcjonowanie jednostek budżetowych i służb mundurowych, a także sytuację na tarnowskim rynku pracy.

Dzięki tak szerokiemu kompedium wiedzy, Raport stanowi cenne źródło informacji o mieście, a przyjeta formuła opracowania daje możliwość porównań z latami poprzednimi.

Mam nadzieję, że lektura Raportu przyczyni się do lepszego poznania zagadnień związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem miasta.

Prezydent Miasta Tarnowa

Roman Ciepiela

 

Raport o stanie Miasta za 2016 rok - stan na 31 grudnia 2016 raport stan 2016.docx  1,91 MB

Raporty archiwalne: