TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa

Termomodernizacja_imagelarge

W ramach projektów termomodernizacji poddane zostaną 23 szkoły publiczne z terenu Miasta Tarnowa: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9 , SP nr10, SP integracyjna nr 11, SP nr 15, Sp nr 18, SP nr 19, Gimnazjum nr 7, III LO, V LO, VII LO, Zespoły szkół Ogólnokształcących nr 1 i 4, Zespoły Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 i nr 2, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół techniczno-Zawodowych z nowym budynkiem i salą gimnastyczną, Zespół Szkól Technicznych oraz budynek pracowni, Zespół Szkół Sportowych.

W ramach modernizacji wykonane zostanie docieplenie ścian i dachów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja/wymiana instalacji ciepłowniczych w budynkach na systemy bardziej przyjazne dla środowiska.

Dzięki realizacji projektu 23 budynki poddane zostaną termomodernizacji oraz modernizacji systemów CO co przyczyni się do uzyskania zdyskontowanego efektu ekologicznego w wysokości redukcji emisji CO2 o 46,1996 Mg CO2/rok.

Źródło finansowania: NFOŚiGW – System zielonych inwestycji częśc 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie : 26 kwietnia 2010 roku

Termin realizacji: 01.01.2008 do 31.12.2013 (lata 2008-2009 dokumentacja techniczna, od 2010 roku rozpoczęcie prac budowlanych)

Wartość zadania: 30 973 911,80 PLN (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie),

Zakładana wysokość dofinansowania:

1) Dofinansowanie w formie dotacji: 8 930 727,90PLN z funduszu klimatycznego i 481.927,40 PLN z pomocy technicznej

2) Pożyczka preferencyjna: 18 186 488,11 PLN

Ocena formalna i merytoryczna: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14 września 2011 roku podpisano umowy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji i w formie pożyczki.

W roku 2011 zrealizowane zostały prace na obiektach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. R. "Sybiraka" Sanguszki
- Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. M. Dąbrowskiej
- III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
- V Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka
- VII Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
- Zespół Szkół Technicznych
- Zespół Szkół Technicznych - budynek pracowni

W roku 2012 zrealizowane zostały prace na obiektach:

- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Szkoła Podstawowa Nr 5
- Szkoła Podstawowa Nr 9
- Szkoła Podstawowa Nr 15
- Szkoła Podstawowa Nr 19
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych z nowym budynkiem i salą gimnastyczną

W roku 2013 zrealizowane zostały prace na obiektach:

- Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia Siódemka
- Szkoła Podstawowa Nr 18
- Gimnazjum Nr 7
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1  wraz z Warsztatami
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2
- Zespół Szkół Sportowych

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 Gminy Miasta Tarnowa” dofinansowano ze środków
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logo_kolor_pelna_nazwa_pl