TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Rewaloryzacja Budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie wraz z otoczeniem i adaptacja na potrzeby Galerii Miejskiej

Rewaloryzacja Budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie wraz z otoczeniem i adaptacja na potrzeby Galerii Miejskiej

widok1

Projekt ma na celu zabezpieczenie zabytkowego obiektu budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie oraz przystosowanie go do pełnienia funkcji kulturalnej – siedziby BWA-Galerii Miejskiej w Tarnowie.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • remont /renowację zabytkowego budynku Bractwa Strzeleckiego wraz z wymianą instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, wykonanie systemów/instalacji teletechnicznej, audio-video, klimatyzacyjnych, iluminacji świetlnej budynku, sygnalizacji odgromowej, przeciwpożarowej oraz alarmowych: instalacji monitoringu wewn. i zewn. (CCTV) oraz dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych,
  • adaptację budynku na potrzeby BWA-Galerii Miejskiej w Tarnowie obejmującą prace wykończeniowe, montażowe, instalacyjne (m.in. nagłośnienie i oświetlenie),
  • wyposażenie zmodernizowanego budynku w sprzęt multimedialny: mobilny system wystawienniczy do wykorzystania wewnątrz budynku do ekspozycji oraz na zewnątrz podczas wystaw plenerowych, mobilną scenę oraz pełny system nagłośnienia i oświetlenia, stworzenie
    i wyposażenie sali do celów multimedialnych (np. wykładów, prelekcji, festiwalów, konferencji, zajęć edukacyjnych) w niezależne projektory multimedialne, ekran i pełen system nagłośnienia, kserokopiarki
    z drukarką cyfrową, kamerę cyfrową ze statywem oraz zestawy komputerowe z oprogramowaniem graficznym.

Celem bezpośrednim projektu jest niedopuszczenie do niszczenia wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków budynku Bractwa Strzeleckiego wraz z jego otoczeniem, wdrożenie systemów/instalacji i zabezpieczenia zabytku, wzrost atrakcyjności oferty i poziomu usług BWA-Galerii Miejskiej w Tarnowie oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu obiekt zostanie udostępniony zwiedzającym.  Wyremontowany budynek zachowa swoją wyjątkowość i atrakcyjność.
W wyniku przeprowadzonych prac powstanie zupełnie nowe, stworzone od podstaw centrum sztuki, znakomicie wyposażone, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i dysponujące pełną ofertą edukacyjno-kulturalną dla wszystkich grup wiekowych.  

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 3.2 Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych

Data podpisania umowy z IZ MRPO: 22.XII.2010 r.

Umowa nr: MRPO.03.02.01-12-388/10-00-XVI/7/FE/11

Wartość zadania – koszt całkowity zadania: 4.589.334,02 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4.589.304,01 zł

Wysokość dofinansowania: 2.753.582,41 zł (tj. 60% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:  1.835.751,61 zł

Okres realizacji projektu: 21.09.2010 r. – 01.03.2013 r.