TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Program Zapewnienia Harmonii Estetycznej i Urbanistycznej Centrum Miasta

Program Zapewnienia Harmonii Estetycznej i Urbanistycznej Centrum Miasta

Wkrótce centrum Tarnowa zmieni swoje oblicze dzięki projektowi rewitalizacji, który otrzymał prawie 6,4 mln zł dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Całkowita wartość projektu „Program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta” wynosi 15 951 698,23 zł, a jego zakończenie planowane jest na początku 2012 roku.

Projekt zakłada działania w zakresie rewitalizacji Starego Miasta w dzielnicy Śródmieście. Odnowa obejmie przestrzeń miejską pod względem estetyki i funkcji wypoczynkowej, turystycznej i kulturowej. Zaplanowano aranżacje i ekspozycje najatrakcyjniejszych historycznie obszarów Starówki. Poprawiona będzie jakość, funkcjonalność i estetyka terenów zielonych. Ponadto rozwiązane zostaną problemy komunikacyjne w centrum miasta.

TOP_1522_imagelarge

 

Inwestycja zakłada 9 zadań:

1. Rewitalizację przestrzeni publicznej Placu Rybnego i Bimy: przeprowadzenie prac w zakresie zagospodarowania przestrzennego placu, badań archeologicznych, wprowadzenie iluminacji, małej architektury, nowych nawierzchni i częściową rekonstrukcję murów miejskich, ich konserwację i zabezpieczenie.
2. Renowację murów miejskich wraz z pracami ziemnymi w podwórkach przy murze pierzei południowej: wykonanie prac konserwatorskich zabezpieczających mury przed dalszą degradacją, ich iluminacja i wyznaczenie na ulicach i chodnikach przebiegu murów innym kolorem kostki kamiennej.
3. Estetyzacja i iluminacja skwerów miejskich: zagospodarowanie terenu skwerów miejskich w centrum miasta (m.in. zakup i montaż modułu fontanny posadowienie pomnika, budowa energetycznej linii kablowej oświetleniowej wraz z lampami oświetleniowymi),wprowadzenie małej architektury.
4. Opracowanie i wykonanie ścieżki edukacyjno-historycznej w centrum miasta: wyznaczenie i oznakowanie szlaku turystycznego „Średniowieczne mury” – 32 plakiety
z brązu umieszczone zostaną w nawierzchni chodników, umożliwiając logiczne przemieszczanie się wzdłuż murów miejskich.
5. Zagospodarowanie przestrzeni placu targowego Burek: wykonanie opracowania nowej koncepcji zagospodarowania terenu Pl. Bema, na którym obecnie znajduje się plac targowy.
6. Zagospodarowanie południowej pierzei Rynku: zmiana zagospodarowania działek poprzez ich utwardzenie oraz wprowadzenie małej architektury i iluminacji kamienic: Rynek 7 i 9.
7. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w centrum miasta: wykonanie przejścia podziemnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych pod ul. Mickiewicza, przeniesienie istniejącej zatoki autobusowej, odtworzenie i remont odcinka
ul. Mickiewicza, remont jezdni i chodników odcinka ul. Krakowskiej.
8. Remont Grobu Nieznanego Żołnierza: prace modernizacyjne i odtworzeniowe przy pomniku (m.in. budowa fundamentu pod pomnik, wymiana znicza i kopuły), zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia.
9. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Wałowej 7: prace modernizacyjne, zagospodarowanie terenu przy zabytkowych murach miejskich w zakresie utwardzenia placu, założenia zieleńców, wykonanie palisad, siedzisk i fundamentu pomnika Króla Łokietka.

W wyniku realizacji inwestycji poprawi się atrakcyjność dzielnicy, a tym samym warunków życia, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców i turystów. Poprawi się także estetyka przestrzeni miejskiej w zakresie renowacji obiektów zabytkowych, stanu technicznego ulic oraz terenów zieleni miejskiej.

źródło: www.malopolskie.pl

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dot. projektu

TOP_1533_imagelarge
Małopolski Regionalny Program Operacyjny