TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Poprawa jakości transportu publicznego w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych autobusów oraz systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruc...

Poprawa jakości transportu publicznego w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych autobusów oraz systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem

Dobiegła końca realizacja drugiego projektu prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie od listopada 2012 roku.

W wyniku realizacji projektu, na przełomie 2012 i 2013 roku zakupionych zostało 11 ekologicznych, fabrycznie nowych, wyposażonych w klimatyzację, niskopodłogowych autobusów. Pojazdy napędzane olejem napędowym, spełniające normę czystości spalin EURO 5 w standardzie EEV, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, niskich wejść i obniżeniu poziomu hałasu, gwarantują pasażerom poprawę bezpieczeństwa i komfort podróżowania. 

Równocześnie, w ramach projektu,  zarówno w już eksploatowanych autobusach jak i w nowo zakupionych, zamontowany i uruchomiony został system elektronicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem zarządzania ruchem. W sumie system zamontowany został, zgodnie z umową, w 84 autobusach. Dzięki temu, każdy pasażer za pośrednictwem aplikacji MyBus lub poprzez specjalną zakładkę E-bus znajdującą się na stronie  www.mpk.tarnow.pl może na bieżąco uzyskiwać interesujące go informacje dotyczące kursów linii komunikacyjnych. 

Wartość projektu: 11 540 106 PLN,

Dofinansowanie z MRPO: 6 567 540 PLN

Małopolski Regionalny Program Operacyjny