TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Małopolski System Informacji Turystycznej

Małopolski System Informacji Turystycznej

Miasto Tarnów, poprzez Tarnowskie Centrum Informacji jako jedno z wiodących centrów it w Polsce należy do powstającego Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Tarnowskie Centrum Informacji będzie jednym z 6 subregionalnych centrów it w Małopolsce. Obszar działalności TCI obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów.

Szczegóły projektu na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

http://malopolskie.pl/Wydarzenia/index.aspx?id=6805

całkowita kwota projektu : 319 648, 71 PLN,

w tym:

wkład własny: 33 612, 37 PLN,

dofinansowanie: 286 036, 34 PLN.

01
04

Projekt realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa:3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1.Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat A. Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej, numer projektu MRPO.03.01.01-12-021/10, ze środków EFRR.