SAG_imagelarge

Inwestycja jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I , zakłada dozbrojenie , a tym samym poszerzenie kompleksowo przygotowanych terenów w celu aktywizacji gospodarczej. Infrastruktura wytworzona łącznie w ramach obydwu etapów istotnie podniesie atrakcyjność inwestycyjną SAG w Tarnowie oraz ułatwi komunikację pomiędzy istniejącymi już strefami: ”Czystą”, Park „Kryształowy” i „Mechaniczne”, a w przyszłości z węzłem autostrady A4
w Tarnowie Krzyżu.