Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG” 2009-2014, program 04PL – oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł obejmujący termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej:

- Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zagumnie 27, Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 14, ul. Pułaskiego 93a Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 15, ul. Krzyska 108 Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Paderewskiego 24, Tarnów,
- Gimnazjum nr 2, ul. Kopernika 6, Tarnów,
- I LO w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, Tarnów,
- Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2, ul. Mickiewicza 16, Tarnów,
- Zespół Szkół Ogólnokszałcących nr 5, ul. Reymonta 30, Tarnów,
- Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Gimnazjum nr 6, ul. Krzyska 118, Tarnów-Krzyż,
- Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów-Mościce.