skrzyzowanie_sad-1-male

W I półroczu 2012 roku Gmina Miasta Tarnowa zakończyła realizację zadania pn. „Budowa połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4” będącego jednocześnie IV etapem realizowanego projektu nr MRPO.04.01.02-12-127/09 pn. „Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.