chmura

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej platformy informatycznej dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej, umożliwiającej interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa Małopolskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak video-konferencje, multimedia, mobilny dostęp, etc.

Poligon

Projekt realizowano w partnerstwie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki i Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie.

Poligon

Przedmiotem projektu było stworzenie Centrum Kształcenia Budowlanego w Tarnowie (CKB). W ramach projektu wybudowano 2-kondygnacyjny budynek szkoleniowo-dydaktycznego na terenie ZSB przy ul. Legionów, w którym mieścić się będą specjalistyczne pracownie.